Відтворювання та комунікація тексту в актуальних практиках міських просторів ХХІ сторіччя

УДК 316.772.2[7+821130.123.3](1-21) ”XXI”

Nadiia Babii

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

ORCID ID 0000-0002-9572-791X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.78-92

Ключові слова: інтермедіальність, експерименти на основі мови, медіа, актуальні практики ХХІ ст.

Анотація. Метою роботи є дослідити альтернативні способи комунікації поетів із аудиторією та способи відтворювання поезії через актуальні практики на початкові ХХІ ст. Водночас, розглянути культурно-мистецькі експерименти другої декади ХХІ ст.., створені на основі мови як символічної знакової та звукової системи; виявити основні напрями інтермедіальної взаємодії, ступінь соціокультурної диференціації та варіативність комунікативних засобів. Застосовано метод інтермедіального аналізу, сформований на основі постструктуралістської та постмодерної методології, а також системний підхід теорії комунікації. Процедура синтезу передбачає розгляд інтегральних властивостей синтетичних практик, що не властиві повною мірою для складових компонентів. Дослідження визначає інтермедіальні звʼязки в актуальних поетичних практиках ХХІ ст.

Чисельні комунікативні форми представлення поетичних текстів початку ХХІ сторіччя відображають спадкоємність із поетичними практиками 1990-х рр.., однак в умовах екранної культури гіпермодерну. Новотвори свідчать про перехід літератури від автономності до медіальності та інтермедіальності, від автентичності до репродуктивності, демонструючи трансгресію кордонів між різними просторами (реальними, віртуальними), мистецькими осередками. Синтетичні форми актуальних практик: перформансу, інсталяції, флеш-мобу, стріт-арту – в сучасному відтворенні демонструють різні напрями інтермедіальної взаємодії, залучають до культурної партисипації широку аудиторію, демократизуючи міські простори.

Біографія автора.

Бабій Надія Петрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.
nbabij26@gmail.com

Література:

Андрухович, А. (2017). Слова слова слова. Збруч. Відновлено з https://zbruc.eu/node/63290 (дата звернення: 22.01.2021).

Бабій, Н. П. (2020).Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу. Питання культурології. № 36, 2020. С. 69–78. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1311.36.2020.221047

Дереш, Л. (2007). Вічні пошуки іншого. Чотири хвилі психоделії в музиці. Аrt-vertep. Відновлено з  http://artvertep.com/authors/173/article/11556.html (дата звернення: 22.01.2021).

Дрофань, Л. (2013). Література поза літерою. Міст. Вип. 9. С. 37–45.

Єшкілєв, В. (2020). Про власників вподобайок. Репортер. Відновлено з https://report.if.ua/gazeta/volodymyr-yeshkilyev-pro-vlasnykiv-vpodobajok/ (дата звернення: 16.01.2021).

Немченко, Л. (2015). Современные художественные практики: перекодирование публичных пространств. Топографии популярной культуры. 10.02.2020. Відновлено з https://public.wikireading.ru/162687

Перший відмін-ок. (2018). Незалежне мистецтво Івано-Франківська. Дев’яності-нульові. Тексти, візії, персони. Івано-Франківськ: «ArtHuss». 304 с.

Письменник про письменників: українська література очима Степана Процюка (2019).  Відновлено з https://www.youtube.com/watch?v=33Ylcl7zJl0&ab_channel=СтепанПроцюк (дата звернення: 14.03.2021).

Проект «Поезія стін». (2015). Відновлено з http://www.project1.org.ua/?page_id=27 (дата звернення: 18.01.2021).

Пухарєв, Ф. (2017). Тарас Прохасько: «Давніше прагнув, щоб мої тексти звучали як музика». Відновлено з https://karabas.live/taras-prohasko-davnishe-pragnuv-shhob-moyi-teksti-zvuchali-yak-muzika/ (дата звернення: 18.01.2021).

Розділові. Історія. (б. р.). Відновлено з https://rozdilovi.org/ua/history (дата звернення: 14.03.2021).

Тишунина, Н. (2001). Методология интермедиального анализа в свете междисциплинарных исследований. Матер. междунар. научн. конф. 18 мая 2001 г. Санкт-Петербург. С. 149–154..

Філатов, А. (2015). Олег «Мох» Гнатів і кіно конопляного відвару. Відновлено з https://www.cutinsight.com/ua/oleg_moh_gnativ_i_kino_konoplyanogo_otvara/ (дата звернення: 18.01.2021).

Ханзен-Лёве, О. А. (2016). Интермедиальность в русской культуре: От символизма к авангарду. Москва: РРГУ. 450 с.

Чепелик, О. (2009). Суспільне замовлення для урбаністичних просторів. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини, № 6. С. 430–446.

Чупринин, С. (2007). Жизнь по понятиям. Москва: Время. 766 с. Відновлено з https://lit.wikireading.ru/11467 (дата звернення: 22.01.2021).

Яковенко, К.  (2021). Ганс Ульрих Ґумбрехт: «Повернення до колишньої реальності вже неможливе». Відтворено з https://lb.ua/culture/2021/01/11/474887_gans_ulrih_gumbreht_povernennya.html (дата звернення: 14.03.2021).

DRUMТИАТР: «Ми репрезентуємо поезію музичними засобами» (2017). Відновлено з https://inpoland.net.pl/novosti/drumtiatr-mi-reprezentuehmo-poeziyu-muzichnimi-zasobami/ (дата звернення: 18.01.2021).

Duffy, R. (2021). The NFT Market Tripled Last Year, and It’s Gaining Even More Momentum in 2021. Morning Brew. Retrieved from  https://www.morningbrew.com/emerging-tech/stories/2021/02/22/nft-market-tripled-last-year-gaining-even-momentum-2021 (дата звернення: 12.04.2021).

Greenberg, С. (1958). Collage. The quintessential essay on Cubism and probably the most important single essay about the 20th Century painting.  Art and Culture, substantially revised from an article in Art News. Retrieved from http://www.sharecom.ca/greenberg/collage.html (дата звернення: 17.03.2021).

Konyves, Т. (2011). Videopoetry: a manifesto. Retrieved from  http://liberatedwords.com/wp-content/uploads/2019/07/VIDEOPOETRY_A_MANIFESTO.pdf (дата звернення: 22.01.2021).

Schröter, Jens. (2011). Discourses and Models of Intermediality. Comparative Literature and Culture. 13.3 рр. DOI: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1790

The simplest words explain it all. (2016). Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=EyM9SRe976c&feature=emb_logo&ab_channel=artpolechannel (дата звернення: 18.01.2021).

Wolf, W. (1999). Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam: Rodopy. 272 p.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.