Творчість О. Ґердан-Заклинської в контексті розвитку української та світової хореографічної культури

УДК 78.071.2 : 786.2

Lesia Turchak

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ,

ORCID ID 0000-0002-0490-8732

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.93-101

Ключові слова: О. Ґердан-Заклинська, хореограф, українська хореографічна культура, «виразний» танець, еміграція, Канада, США.

Анотація. Досліджено творчу діяльність однієї з відомих учениць В. Авраменка, галицького хореографа О. Ґердан-Заклинської на Батьківщині та в еміграції. Проаналізовано її внесок у розвиток «виразного» танцю першої половини ХХ ст. у контексті специфіки українського хореографічного мистецтва. Розглянуто виконавську та педагогічну діяльність хореографа в розрізі збереження та розвитку національної історико-культурної спадщини. Констатовано, що напрям творчої та педагогічної діяльності О. Ґердан-Заклинської в еміграції засвідчує прагнення не лише зберегти власні духовні цінності та досягнення української танцювальної культури, але й популяризувати їх та водночас зробити внесок у синтез української та закордонної хореографії. Поєднуючи традиції національного мистецтва з новаторським досвідом західноєвропейської хореографії, О. Ґердан-Заклинська репрезентувала унікальний стиль виконання танцю «модерн» на світовому рівні. У процесі пошуку самобутності та автентичності українського народно-сценічного танцю нею були винайдені так звані рухальні символи, що посприяли становленню нового кодування танцю.

Біографія автора.

Турчак Леся Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ.

lessit@ukr.net

Література:

Ґердан, О. (1963, 17 квітня). Мистецтво, мистець і мистецький твір. Свобода. Ч. 71.

Димчук, Л. (1955, березень). З української культурної хроніки. Шлях: суспільно-політичний і науково літературний місячник. Кн. 3 (Ч. 3–89). Лондон: Українська видавнича спілка. С. 119–122.

Колесса, І. (1901). Галицько-руські народні пісні з мелодіями. Етнографічний збірник, ІХ. 303 c.

Марусик, Н. І. (2019). Гуцульська хореографія як складова національних мистецько-культурних процесів кінця ХІХ–ХХІ століть : автореферат дис. канд мистецтвознавства: 26.00.01. Державний ВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ. 21 с.

Марченко, П. (1960, 17 грудня). Мистецькі відновлення. Свобода. Ч. 241. С. 3.

Молинь, В. (2016). Творча індивідуальність Оленки Ґердан-Заклинської. Гуцульський край, № 14.

Мочернюк, Н. (2016). Універсалізм Оленки Ґердан-Заклинської: Мистецтвознавчий паспорт. Народознавчі зошити. № 6 (132). С. 1486–1488.

Пастернакова, М. (1963). Українська жінка в хореографії. Вінніпег: Trident Press Ltd. 216 с.

Пастух, В. В. (1999). Модерні хореографічні напрями в Галичині (20–30-ті роки ХХ ст.). Київ: Знання. 41 с.

Погребняк, М. М. (2017). Танець «Модерн» Галичини 20–30-х років ХХ століття. Молодий вчений. № 8.1 (48.1). С. 52–56.

Погребняк, М. М. (2020). Перші кроки танцю «Модерн» на українській сцені першої половини ХХ ст. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 34. С. 150–155. DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v34i34.333

Яців, Р. (2013). Оленка Ґердан-Заклинська. Життя і творчість: біографічний нарис. Львів: Ін-тут народозн. НАН України; ЛНАМ. 60 с.

Яців, Р. (2013). Світові мистецькі вершини Оленки Ґердан-Заклинської. Артанія. Кн. 32–33. № 3–4. С. 37–47.

Яців, Р. (2013, 02 серпня). Майстриня «виразового танку». День.

Яців, Р. (2015). Оленка Ґердан-Заклинська (1916–1999): життя у мистецтві: матеріали до історії українського мистецтва XX століття. Львів: Растр-7. 152 с.

Avramenko, V. (1947). Ukrainski natsionalni tanky, muzyka i strii. Ukrainian National Dances, Music and Сostumes. 2d ed. Hollywood, New York, Winnipeg, Lviw, Kiev. Winnipeg, Man., Canada: National Publishers, Ltd.

Pritz, A. (1984). The Evolution of Ukrainian Dance in Canada. Visible Symbols: Cultural Expression Among Canada’s Ukrainians. Edited by Manoly R. Lupul. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta. Рр. 87–101.

Wigman, M. (1998). Tanzerlebnis und Tanzgestaltung. Sprache des Tanzes. Berlin.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.