Трансформація західноукраїнського вуличного мистецтва в контексті комунікаційної стратегії виробництва

УДК 394:7-044.922(477.8)

Nadiia Babii

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.

ORCID ID 0000-0002-9572-791X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.143-156

Ключові слова: вуличне мистецтво, періодизація практики, Західна Україна, комунікативна стратегія виробництва.

Анотація. Метою дослідження є контекстні зміни в категорії множини мистецьких практик, що розуміються як «вуличне мистецтво» в містах Західної України від 1990-х років до сьогодення. Естетичні форми та просторові локації вивчаються через їхню приналежність до поняття актуального мистецтва. Методологічний підхід сформований на основі праць Рафаеля Шактера (2017) та Томаша Тімко (2021), що відкидають пізнання графіті через естетичні характеристики, декларуючи ефективність репрезентації, що здатна видозмінювати смаки аудиторії. Важливим для розвідки став метод соціокультурної динаміки, за допомогою якого визначено специфіку мистецьких інтервенцій протягом досліджуваного періоду. Аналіз системотвірних зв’язків дозволив авторці сформувати гіпотезу про вуличне мистецтво як цілісну систему, вирізнити в ній певні рівні та визначити їхні характеристики.

Уперше запропонована хронологічна періодизація вуличного мистецтва як естетичної практики, у якій враховані мотивація художника/групи художників, характеристика об’єднання, ідеологія простору та ставлення до публічності, мультимедіальні форми колаборації.

Проведений аналіз мистецьких практик доводить, що стратегії західноукраїнських міст гнучкі до впровадження новітньої культури, а тактики митців у терперішньості набувають рис колективності та інтермедіальності.  Місто, як робочий простір, бачиться як відкрите для взаємодії відповідно до творчого потенціалу митців та громади.

Біографія автора.

Бабій Надія Петрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна.
nbabij26@gmail.com

Література:

Бабій, Н. (2022). Відтворювання та комунікація тексту в актуальних практиках міських просторів ХХІ сторіччя. Культурологічна думка. Том 21. № 1. С. 78–92.
DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.78-92

Вишня, О. (2014). Сергій Радкевич: свої роботи я не можу сакральним мистецтвом назвати. Варіанти. Відтворено з https://varianty.lviv.ua/17595-serhii-radkevych-svoi-roboty-ya-ne-mozhu-sakralnym-mystetstvom-nazvaty

Громадське. Стіна. (2018). Відтворено з http://www.volodymyrkuznetsov.com/HROMADSKE-THE-WALL

Дейчаківська, С., & Тихий, Р. (2020). На чолі собі напиши! Альтернативна історія графіті Франківська від райтера Route. Куфер. Відтворено з https://kufer.media/lyudy/na-choli-sobi-napyshy-alternatyvna-istoriya-grafiti-frankivska-vid-rajtera-route/

Замалювати чи залишити? – спеціальна комісія визначала, як у Франківську жити з муралами. (2016). Курс.

Кауфман, Влодко. (2006). «Для мене мистецтво – хвороба, якої важко позбутись». Сіті Лайф, № 4 (21).

Мистецька акція «Експерименти з Хаосом», експеримент перший – «Візуалізація Хаосу» (No date).Відтворено зhttps://www.youtube.com/watch?v=HUmVY7eUHBg&ab_channel=VsevolodBazhaluk

Одрехівський, В. (2017). Українська скульптура ХХІ століття: проблема інтермедіальності та жанрово-видового синтезу. Вісник ЛНАМ. Вип. 31. С. 97–113.

Побокін, М. (2013). Мистецький Арсенал і сучасні хунвейбіни. UNN. Відтворено з https://www.unn.com.ua/uk/news/1235230-mistetskiy-arsenal-i-suchasni-khunveybini

Суровська, О. (2018). Дерева співали недовго. У Франківську інтерактивна інсталяція «Пісня дерев» протрималася шість тижнів. Відтворено з  https://report.if.ua/socium/dereva-spivaly-nedovgo-u-frankivsku-interaktyvna-instalyaciya-pisnya-derev-protrymalasya-shist-tyzhniv/

Чепелик, О. (2009). Сучасне мистецтво в громадському просторі. Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ. С. 46.

Шеменьова, Ю. В. (2021). Мурали України у світовому стріт-арті: формотворення, пластичне моделювання, художньо-образні особливості. Дис. доктора філософії за спец. 023 – Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Київ: НАКККМ. С. 123.

Abarca, J. (2011). Teaching urban intervention, learning to see the city anew. Відтворено з https://urbanario.es/en/articulo/teaching-urban-intervention-learning-to-see-the-city-anew/

Cankaya, İpek. (2021). Art, City and Social Bonding: Street Gallery. SAUC – Street Art and Urban Creativity7(2), 26–33. P. 30. DOI: https://doi.org/10.25765/sauc.v7i2.478

Crosbie, M.- J., & Womersley, S. (2005). Site: identity in density. Mulgrave, Victoria: Images Publ. Group. 253 p.

Mouffe, Ch. (2007). Artistic activism and agonistic spaces. Art and research. Volume 1, № 2. Відтворено з http://www.artandresearch.org.uk/v1n2/mouffe.html

Schacter, R. (2016). Street art is a period, PERIOD. (Or, classificatory confusion and intermural art). Відтворено з https://www.academia.edu/31498254/Street_Art_is_a_Period_Period_Or_classificatory_confusion_and_intermural_art_

Timko, T. (2021). The institutionalization of independent public-art and its influence on social taste. SAUC – Street Art and Urban Creativity7(2), 66–73. Р. 66. DOI: https://doi.org/10.25765/sauc.v7i2.396

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04.

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.