Чотири- та восьмичленні структури з ромбом у центрі в геометричних орнаментах вишивки Поділля

УДК 130.2

Yevhen Prychepii
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID ID 0000-0002-5363-1004

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.131-147

Ключові слова: структури орнаментів, поза богині, богиня «руки в боки», богиня-«оранта».

Анотація. Предметом дослідження є структури геометричних орнаментів, у центрі яких розміщено ромб, а на периферії – четвірка або вісімка символів (рис. 7, 8, 14). У статті стверджується, що такі структури передають умовно об’ємний Космос: ромб у центрі структури позначає підземелля, а чотири (вісім) символів на периферії позначають сферу життя і водночас четвірку богинь або вісімку божеств (четвірку богинь і четвірку богів) цієї сфери. Розглянуто принципи конституювання символів, що позначають богинь. Вони формуються з двох ромбів, що позначають сідниці й голову, та символів – умовних рук між ними. Виділено та проаналізовано три орнаментальні типи богинь, що сформовані за допомогою умовних рук: богиня в позі «руки в боки», богиня в позі «оранта» і богиня з руками у формі «сердечка». Розглянуто зразки орнаментів, які притаманні цим позам. Богиня у формі серця ідентифікується як богиня вульви, богиня з руками на стегнах — як богиня голови, а богиня оранта — як Велика богиня. Автор схильний вважати, що за цими позами приховуються три богині первісної міфології.

Біографія автора.

Причепій Євген Миколайович, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу культурної антропології, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
sharapann@ukr.net

Література:

Амброз, А. К. (1965). Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крючками»). Советская археология, № 3.

Булгакова-Ситник, Л. (2005). Подільська народна вишивка. Етнографічний аспект (з іл.). О. Козакевич (ред.). Львів: Інститут народознавства НАН України.

Голан, А. (1994). Миф и символ. 2-е изд. Москва: Русслит.

Кара-Васильєва, Т. В. (1983). Полтавська народна вишивка. Київ: Наукова думка.

Причепій, Є. М. (2018). Богиня-Космос і сімка божеств первісних міфологічних уявлень. Київ: Інститут культурології НАМ України.

Причепій, Є. М. (2019). Образ «богині оленя» в геометричних орнаментах жіночих сорочок Поділля. (С. 110–127). Культурологічна думка, 16.  DOI: https//doi.org/10.37627/2311-9489-16-2019-2.110-127

Причепій, Є. М. (2020). Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах. (C. 116–129). Культурологічна думка, 17. DOI: https//doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.116-129

Селівачов, М. (2005). Лексикон української орнаментики. Київ: Ант. 399 с., з іл.

Фролов, Б. А. (1981). О чем рассказала сибирская мадонна. Москва: Знание.

Gimbutas, M. (February, 2001). The Language of Goddess. (1st edition). New York: Thames & Hudson. Fig. 7, 11, 12.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 15 липня 2022.

Том 22 № 2 (2022).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.