Регіональні особливості охорони об’єктів культурної спадщини в умовах нових викликів сучасності

УДК 719:353.1 (477)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID ID 0000-0002-2066-8097

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.148-157

Ключові слова: :охорона культурної спадщини, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки національного значення, пам’ятки місцевого значення, охорона об’єктів культурної спадщини.

Анотація. У статті проаналізовано особливості охорони об’єктів культурної спадщини різних регіонів України в умовах нових викликів сучасності, зокрема, військового вторгнення росії на територію нашої держави.

Визначено, що в більшості з аналізованих областей кількісний показник пам’яток належить до тих факторів, які впливають на реалізацію та варіативну складову комплексу заходів з охорони культурної спадщини. Водночас велика кількість об’єктів культурної спадщини не є запорукою ефективної реалізації означених заходів уповноваженими органами місцевої влади та належного рівня розвитку пам’яткоохоронної сфери.

Охорона об’єктів культурної спадщини нашої держави в умовах військової інтервенції цілковито залежить від базового критерію – того, у якому регіоні вони знаходяться – умовно «безпечному» чи на тимчасово непідконтрольній території, а також чи є реальна можливість вжити нагальних охоронних заходів. Відповідно одним із дієвих способів охорони пам’яток можна вважати їхній «фізичний» захист у межах тих населених пунктів, де для цього наявні необхідні умови.

Варто більш ґрунтовно дослідити ініціативи зарубіжних партнерів щодо оцифрування об’єктів культурної спадщини України. Оскільки названа діяльність спрямована не лише на механічне збереження інформації про них, вона також може сприяти подальшому відновленню пам’яток, пошкоджених в умовах війни.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
mishchenko_m@ukr.net

Література:

Конституція України, зі змінами та доповненнями. (1996, 28 червня). Відомості Верховної Ради України. № 30. Ст. 141.

Кот, С. І. (2010). Охорона пам’яток історії та культури. Енциклопедія історії України. Т. 7. 728 с. Київ: Наукова думка. Відновлено з http://www.history.org.ua/?termin=Okhorona_pamiatok

Литовченко, В. В. (2013, 26–29 листопада). Збереження і охорона культурної спадщини в сучасній Україні: внутрішні і зовнішні аспекти. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових статей за матеріалами XXVІI Міжнародної науково-практичної конференції. Ужгород – Будапешт. Випуск 8 (27). С. 361–367. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ».

Міністерство культури та інформаційної політики України. (2022, 5 травня). МКІП зафіксовано понад 300 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини. Відновлено з https://mkip.gov.ua/news/7109.html

Молодковець, М. (2022, 28 березня). «Пережили німців, переживуть і росіян». Як кияни захищають столичні пам’ятники від можливих обстрілів. НВ Київ. Відновлено з https://nv.ua/ukr/kyiv/u-kiyevi-pam-yatniki-zahishchayut-vid-obstriliv-foto-video-novini-kiyeva-50228962.html

Поливач, К. А. (2012). Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України. 208 с. Київ: Інститут географії НАН України.

Про охорону культурної спадщини: із Закону України, зі змінами та доповненнями. (2000, 21 липня). Офіційний вісник України. № 27. С. 32.

Світлова, Н., Шикула, М., & Дунська, О. (2022, 12 березня). Встановлюють захисні екрани та збирають мішки з піском: як українські міста намагаються врятувати історичні пам’ятки. Перший український інформаційний. Відновлено з https://www.5.ua/suspilstvo/vstanovliuiut-zakhysni-ekrany-ta-zbyraiut-mishky-z-piskom-iak-ukrainski-mista-namahaiutsia-vriatuvaty-istorychni-pamiatky-271095.html

Цифрова трансформація охорони культурної спадщини (е-Спадщина). (2021). Проєкти цифрової трансформації. Відновлено з https://plan2.diia.gov.ua/projects

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 15 липня 2022.

Том 22 № 2 (2022).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.