Регіональні особливості охорони об’єктів культурної спадщини в умовах нових викликів сучасності

УДК 719:353.1 (477) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID ID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.148-157 Ключові слова: :охорона культурної спадщини, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки національного значення, пам’ятки місцевого значення, охорона об’єктів культурної спадщини. Анотація. У статті проаналізовано особливості охорони об’єктів культурної спадщини різних регіонів України в умовах нових викликів сучасності, зокрема, військового вторгнення росії…Continue reading Регіональні особливості охорони об’єктів культурної спадщини в умовах нових викликів сучасності

Визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини: особливості та наявна проблематика

УДК 351.853:[004.932:004.352](045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.135-143 Ключові слова: Державний реєстр нерухомих пам’яток України, нерухома культурна спадщина, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка національного значення, пам’ятка місцевого значення, охорона пам’яток. Анотація. У статті досліджено проблематику, пов’язану з особливостями визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини, а також практичними аспектами, які її…Continue reading Визначення статусу нерухомих об’єктів культурної спадщини: особливості та наявна проблематика

Сучасні способи матеріалізації пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою знищення

УДК 351.853:[004.932:004.352](045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.130-138 Ключові слова: історична пам’ять, культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, нерухомі об’єкти культурної спадщини, охорона культурної спадщини, 3D-сканування. Анотація. У статті досліджено проблематику, пов’язану з визначенням сучасних способів матеріалізації і подальшого збереження пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які опинилися під загрозою…Continue reading Сучасні способи матеріалізації пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою знищення

Нові ролі людини на тлі сучасного простору екрана

Міщенко Марина Олексіївна
У статті досліджено проблематику, пов’язану з визначенням змісту та сутності ролі, здійсненням класифікації найбільш типових ролей, які людина обирає для себе в межах віртуального простору екрана.

Залежність від екрана в життєтворчості сучасної людини

УДК 316.772.5:[159.922-042.72:07](045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.169-176 Ключові слова: простір екрана, залежність, інтернет-залежність, комп’ютерна залежність, залежність від телевізора, залежність від екрана. Анотація. У статті досліджено таке поширене явище, як залежність від екрана та його вплив на життєтворчість сучасної людини. З’ясовано, що залежність від екрана фактично охоплює собою…Continue reading Залежність від екрана в життєтворчості сучасної людини

Мистецтво у просторі всесвітньої мережі Інтернет: практичні аспекти

УДК 7.036(477):004.738.5](045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.178-183 Ключові слова: мистецтво, сучасне мистецтво, екран, Всесвітня мережа Інтернет, net-art. Анотація. У статті досліджено практичні аспекти взаємодії та взаємного впливу такого феномену як Всесвітня мережа Інтернет і мистецтва в сучасному суспільстві. З’ясовано, що дійсна взаємодія мережі Інтернет і мистецтва може…Continue reading Мистецтво у просторі всесвітньої мережі Інтернет: практичні аспекти

Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-2066-8097 Ключові слова: плагіат, екран, екранний простір, екранний продукт, культура екрану. Анотація. У статті досліджено культурологічні аспекти пла-гіату як невід’ємної складової процесу залучення людства до екранного простору.Наведено аргументи стосовно того, що технологічний прогрес та активне використання людством досягнень сучасної техніки, котрій притаманна така…Continue reading Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору

Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-2066-8097 Ключові слова: культурні цінності, матеріальні культурні цінності, культурний простір, національний культурний простір, культурний простір України. Анотація. У статті досліджено такий окремий вид культурних цінностей, як матеріальні культурні цінності, та здійснено спробу визначити місце, яке вони обіймають у національному культурному просторі України.Важливим є…Continue reading Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України