Рецензія на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни “Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  10 липня 2018 року. Том 13 № 1 (2018). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Громадянське суспільство як продукт соціокультурного розвитку

УДК 316.7:316.3]:32 Serhii BezklubenkoІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: політика, політична культура, громада, громадська думка, закон, громадський суд, громадянське суспільство, суспільна інституція, масова культура, ідеологія, гегемонія, масова свідомість, мас-медіа. Анотація. Дослідження розглядає питання щодо причин та конкретно-історичних передумов виникнення політики як особливої суспільної інституції. У статті проведено аналіз політики як соціокультурного явища…Continue reading Громадянське суспільство як продукт соціокультурного розвитку

Логіка морфологічного аналізу тексту в практиці інтерпретації

УДК 316:303.446.2:130.2 Ihor YudkinІнститут культурології Національної академії мистецтв України, КиївORCID 0000-0002-4616-302X Ключові слова: інваріант, ідентифікація, індивідуація, катехізис, дистанція, симетрія, суб’єктна перспектива, предикатна ієрархія. Анотація. З позицій морфологічного підходу вихідний крок інтерпретації тексту становить герменевтична процедура виявлення взаємозалежності цілого та частин через перетворення тексту в своєрідний катехізис — чергування питань і відповідей. Текстові завжди притаманні неповнота…Continue reading Логіка морфологічного аналізу тексту в практиці інтерпретації

Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції

УДК 304.4 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ Ключові слова: українсько-польські культурні зв’язки, національна культура, ідентичність, міжкультурна взаємодія, культурний простір, глобалізація, державна культурна політика. Анотація. У статті на прикладі взаємодії української і польської національних культур в умовах інтегрованої Європи та глобалізованого світу проаналізовано, з одного боку, нові тенденції та перспективи, що виникають для…Continue reading Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції

Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-2066-8097 Ключові слова: плагіат, екран, екранний простір, екранний продукт, культура екрану. Анотація. У статті досліджено культурологічні аспекти пла-гіату як невід’ємної складової процесу залучення людства до екранного простору.Наведено аргументи стосовно того, що технологічний прогрес та активне використання людством досягнень сучасної техніки, котрій притаманна така…Continue reading Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору