Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції

УДК 304.4 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ Ключові слова: українсько-польські культурні зв’язки, національна культура, ідентичність, міжкультурна взаємодія, культурний простір, глобалізація, державна культурна політика. Анотація. У статті на прикладі взаємодії української і польської національних культур в умовах інтегрованої Європи та глобалізованого світу проаналізовано, з одного боку, нові тенденції та перспективи, що виникають для…Continue reading Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції

Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності

УДК 130.2 Yurii Bohutskyi Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: комунікація, комунікативна дія, “Інший”. Анотація. Розвиток нових цивілізаційних відносин, починаючи з другої половини XX ст., спричинив докорінні зміни інформаційно-комунікативних процесів, що було пов’язано з новими тенденціями цивілізаційного розвитку, і, як наслідок, – у ХХІ ст. проблема комунікації стає однією з нагальних проблем.…Continue reading Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності

Особистість в часовому дискурсі діалогу культур: вступне слово до наукового круглого столу “Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності”

Yurii Bohutskyiакадемік Національної академії мистецтв України, віце-президент Національної академії мистецтв України, доктор філософії (Ph.D.), директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.. Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  07 листопада 2014 року Том 7 № 1 (2014). Повний текст. Рік 2014 для Україні є знаковим з огляду на революційні зміни, що відбулися у суспільній свідомості.…Continue reading Особистість в часовому дискурсі діалогу культур: вступне слово до наукового круглого столу “Шевченкова людина в сьогоденні: пошуки автентичної ідентичності”

Державна політика в умовах нової культурної реальності

УДК 316.7 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ Ключові слова: державна політика, принципи культурної політики, державне управління, культурні цінності, куль-турне життя. Анотація. Проаналізовано стан державної політики в умовах нової культурної реальності в Україні та її пріо-ритети на сучасному етапі суспільної трансформації, також визначено її основні завдання, принципи і значення для розвитку сучасного суспільства,…Continue reading Державна політика в умовах нової культурної реальності

Українське суспільство першої половини ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності

УДК 316.7 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: мистецьке життя, інституційні засади, управління, організаційні форми, культура, освіта, виховання, міністерство культури. Анотація. Розглянуто процес формування інституційних засад управління культурно-освітнім розвитком українського суспільства в період 1917—1953 років, виникнення Міністерства культури як прояв нового рівня мистецької діяльності в системі самоорганізації суспільного життя України. Біографія…Continue reading Українське суспільство першої половини ХХ століття в аспекті організації та самоорганізації культурно-мистецької діяльності

Переднє слово

Yurii Bohutskyiвіце-президент Української асоціації культурологів, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  24 вересня 2011 року. Том 4 № 2 (2011). Повний текст. Взаємодія, взаємовідносини, взаємозбагачення світової та регіональних культур є невід’ємними чинниками формування і розвитку як планетарної культури, так і культур окремих…Continue reading Переднє слово

Самоорганізація культури і культурна політика

УДК 304.4 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: культура, культурна політика, самоор-ганізація культури, суспільні системи, культурна діяль-ність, розвиток громади. Анотація. У статті розглянуто роль культури у становленні громадянського суспільства, взаємодія різних секторів у формуванні культурної політики й концептуальні засади сучасної культурної політики, що ґрунту-ються на розумінні поняття “культура”. Біографія автора. Богуцький…Continue reading Самоорганізація культури і культурна політика

Передмова

Yurii Bohutskyiакадемік Академії мистецтв України, директор Інституту культурології АМУ, Київ. Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  25 травня 2009 року. Том 1 № 1 (2009). Повний текст. Інститут культурології Академії мистецтв України започатковує нове наукове видання культурологічного спрямування – щорічник наукових праць, що має назву “Культурологічна думка”. Інститут культурології АМУ створено відповідно до розпорядження Кабінету…Continue reading Передмова