Переднє слово

Yurii Bohutskyiвіце-президент Української асоціації культурологів, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  24 вересня 2011 року. Том 4 № 2 (2011). Повний текст. Взаємодія, взаємовідносини, взаємозбагачення світової та регіональних культур є невід’ємними чинниками формування і розвитку як планетарної культури, так і культур окремих…Continue reading Переднє слово