Державна політика в умовах нової культурної реальності

УДК 316.7 Yurii BohutskyiІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ Ключові слова: державна політика, принципи культурної політики, державне управління, культурні цінності, куль-турне життя. Анотація. Проаналізовано стан державної політики в умовах нової культурної реальності в Україні та її пріо-ритети на сучасному етапі суспільної трансформації, також визначено її основні завдання, принципи і значення для розвитку сучасного суспільства,…Continue reading Державна політика в умовах нової культурної реальності

“Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади

УДК 130.2 Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: дисциплінарний дискурс, екранний образ, екранні технології, екранний простір. Анотація. У статті аналізуються екранні технології, які є не лише формоутворенням, а й передусім комуні-кативним, інституційно означеним простором, місцем і умовою для функціонування й відтворення різноманіт-них дисциплінарних практик. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік…Continue reading “Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади