“Владна” рольова реальність і кіно як дисциплінарний дискурс влади

УДК 130.2

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: дисциплінарний дискурс, екранний образ, екранні технології, екранний простір.

Анотація. У статті аналізуються екранні технології, які є не лише формоутворенням, а й передусім комуні-кативним, інституційно означеним простором, місцем і умовою для функціонування й відтворення різноманіт-них дисциплінарних практик.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Делез Ж. Кино /Ж. Делез. – М.: Ad Marginem, 2004.. – 623 с.

Фуко М. Порядок дискурса / М. Фуко // Избранные работы. – М., 1997.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  07 жовтня 2013 року.

Том 6 № 1 (2013).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.