Передмова

Yurii Bohutskyi
академік Академії мистецтв України, директор Інституту культурології АМУ, Київ.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  25 травня 2009 року.

Том 1 № 1 (2009).

Повний текст.

Інститут культурології Академії мистецтв України започатковує нове наукове видання культурологічного спрямування – щорічник наукових праць, що має назву “Культурологічна думка”.

Інститут культурології АМУ створено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2007 року No 357-р та рішення Президії Академії мистецтв України від 14 червня 2007 року. Інститут є науково-дослідною установою, яка здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з проблем української культури.

За період існування установи сформовано колектив з 17 науковців, з яких 7 – докторів наук, 10 – кандидатів наук.

Діяльність Інституту культурології здійснюється у багатьох науково-творчих напрямах, до дослідження яких залучаються провідні культурологи, мистецтвознавці, соціологи та філософи.

Інститут виконує важливі завдання щодо здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі теорії та історії культури, етнокультурології та культурної антропології, музеєзнавства, пам’яткознавства, прикладної культурології, досліджує динаміку світової культури і становлення системи міжнародних культурних зв’язків української спільноти, спрямованих на розвиток нашої національної культури.

Згідно з планом роботи, затвердженим Президією Академії мистецтв України, Інститут культурології АМУ спрямовував діяльність на виконання фундаментальних досліджень за наступними темами:

•Формування художньої культури в Україні: історія, естетика, семіотика, напрямки, перспективи;

•Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні;

•Нова соціально-культурна реальність в Україні: методологія і наукова практика її дослідження;

•Українська національна культура як цілісність: регулювання її регіональних відмінностей;•Культура України: історико-культурологічні виміри;

•Українська культура і світ : організаційні проблеми художньої культури.

За короткий час існування Інституту видано монографії: Безгін О. І. Проблеми мистецької освіти: типологічні критерії та науково-методична розробка; Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи; Іваненкова С. І. Золоті сторінки української культури (видання на електронному носії); Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики; Шейко В. М., Романенко Г. О. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір; Юдкін І. М. Формування визначників української культури; збірник документів “Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань” (упорядники: Л. Прибєга, О. Міщен- ко, М. Яковина, С. Оляніна).

Науковці інституту щороку беруть участь у багатьох наукових конференціях, їх роботи друкуються у понад 30 наукових виданнях.

До друку готуються нові випуски культурологічних видань, зокрема на електронних носіях (Іваненкова С. І.).

Інститут створює умови для широкого наукового обговорення проблем культурології шляхом видання збірників статей, організації конференцій, “круглих столів”, що дає можливість об’єднати науковий потенціал учених усіх регіонів, науковців вищих навчальних закладів України.

Інститут культурології запрошує до обговорення актуальних проблем, які визначені необхідністю осмислення подій і перетворень, що відбуваються на зламі століть в українському суспільстві, вітчизняній культурі.

Становлення української культурологічної науки відбувається у склад-ний, але позначений глибоким змістом період, коли українська нація, спираючись на здобуті віками мудрість і досвід, втілює в життя ідеали демократії.

Усім авторам, що надіслали до щорічника свої статті, зичу успіхів і висловлюю впевненість у тому, що нове наукове видання за вашою участю відіграватиме позитивну роль у розвитку культурології як складової української академічної науки.

Від щирого серця бажаю всім творчого натхнення і наукових успіхів.