Рецензія на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни “Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  10 липня 2018 року.

Том 13 № 1 (2018).

Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.