Культуротворчі процеси “времен перестройки и гласности”

УДК 316.7:316.3]:32 Serhii Bezklubenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ОRCID 0000-0002-8709-7129 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.113-125 Ключові слова: культура, мистецтво, інформація, суспільна свідомість, перебудова, гласність. Анотація. Дослідження присвячене аналізу мистецьких явищ у період “перебудови і гласності” (1985–1991 рр.) та розкриває питання основних проблем у цей історичний час. У період “перебудови і гласності” в галузі культури процес…Continue reading Культуротворчі процеси “времен перестройки и гласности”

Про так звані інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення

Безклубенко Сергій Данилович
Анотація.
Дослідження розглядає історичні витоки інституційних і самоорганізаційних засад культуротворення та їх модернізацію на сучасному етапі. Проаналізовані передумови виникнення інституційних та самоорганізаційних форм культури. Розглянуто “діалектику” взаємин “самоорганізації”, процесу становлення і його розвитку як окремого явища, та “інституалізацію” — як проміжного, коли не кінцевого результату процесу самоорганізації. У статті розкривається “природа” культуротворення як спонтанного процесу самоорганізації суспільства, у якому формування інституцій являє собою лише “момент” цієї самоорганізації. Відслідкований процес інституалізації як один з “моментів” самоорганізації та виявлений характер впливу інституцій на перебіг цього процесу.

Громадянське суспільство як продукт соціокультурного розвитку

УДК 316.7:316.3]:32 Serhii BezklubenkoІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Ключові слова: політика, політична культура, громада, громадська думка, закон, громадський суд, громадянське суспільство, суспільна інституція, масова культура, ідеологія, гегемонія, масова свідомість, мас-медіа. Анотація. Дослідження розглядає питання щодо причин та конкретно-історичних передумов виникнення політики як особливої суспільної інституції. У статті проведено аналіз політики як соціокультурного явища…Continue reading Громадянське суспільство як продукт соціокультурного розвитку