Культуротворчі процеси “времен перестройки и гласности”

УДК 316.7:316.3]:32

Serhii Bezklubenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ОRCID 0000-0002-8709-7129

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.113-125

Ключові слова: культура, мистецтво, інформація, суспільна свідомість, перебудова, гласність.

Анотація. Дослідження присвячене аналізу мистецьких явищ у період “перебудови і гласності” (1985–1991 рр.) та розкриває питання основних проблем у цей історичний час. У період “перебудови і гласності” в галузі культури процес “інформаційного насичення” набув характеру заповнення “білих плям”. Масово починають публікуватися заборонені та забуті твори — “твори з шухляди”, до кінопрокату також надходять “фільми з полиці”, на бібліотечні абонементи повертаються численні “книги із спецфонду”. Починають передруковуватися твори, які раніше виходили лише в самовидавництві. Також повертаються в художній ужиток явища, визнані радянським режимом “небажаними”, “чужими” чи навіть “ворожими” — як з ідеологічного, так і з суто мистецького боку (поетичний, живописний, скульптурний, театральний і т.п. “авангард” початку ХХ-го століття).

Біографія автора.

Безклубенко Сергій Данилович, доктор філософських наук, професор, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

bezklub@knukim.edu.ua

Література:

Багратиони-Мукранели И. Десакрализация женщины. Искусство кино, 1991. № 6.

Байгушев А. О саддукействе и фарисействе. Москва, 1988. № І2.

Вайль П. Поэзия и правда: Заметки о журналистике  и  гласности. Лит. газ., 1991. 20 марта.

Винниченко В. КЗаповіт борцям за визволення. К., 1991. 800 c.

Гинзбург Л. В поисках тождества. Сов. культ., І988. 12 ноября.

Дзюба І. М. Чи усвідомлюємо національну культуру як цілісність? Культура і життя, 1988. 24 січня.

Дьяконов Ю. «Прогресы» кино. (Как готовилась «катастройка» (Заметки  кинокритика)). Наш современник, 1991. №10.

Экран, 1991. № 4. С. 2.

Евтушенко Е. Право на неоднозначность. Советская культура, 1987. 21 марта.

Коротич В. Вместе с партией, вместе с народом. Политобразование, 1982.

Литературная  газета, 1990. 2 января.

Літературна  Україна, 1987. 13 вересня.

Літературна Україна, 1989. 21 вересня.

Лихачев С. Д. От покаяння – к действию. Сов. культура, І988. 27 августа.

Новиченко Л., Русанівський В., Гончаренко М., Толочко П., Дзюба І., Мазепа В., Федорук О. Щоб відродження сталося: Історичні обставини і тенденції розвитку української культури. Культура і життя, І989. 29 жовтня.

Олійник Б. Кредо. Небо полеглого безвісті (уривок з поеми). Істина. Партія веде: збірник. К., 1986.

Олійник Б. Мова – це голос народу. Літературна Україна, І989. 2 листопада.

О прошлом для будущего. Беседа с режиссером фильма «Покаяние». Литературная газета, 1987. 25 февраля.

Параджанов С. Виступ перед комсомольським активом Білорусії (1973). Вісник КНУКіМ. Серія Мистецтвознавство. Вип.14. К., 2004. 

Силенко Л. Переоцінка духовної вартості. Київ, 1989. №  3–4.

Тичина П. Ненависті моєї  сило: В дні після смерті В.І.Леніна. Революція іде. «Похорон друга». URL:  https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=401 (дата звернення: 20.04.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.