Формування творчо-професійного діалогу авангардистів світу: інтерпретаційна модель Бенгта Янгфельдта

УДК 7.037.3

Svitlana Kholodynska

Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”, Маріуполь.

ORCID 0000-0002-6746-135X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.105-112

Ключові слова: Б. Янгфельдт, “естетика будетлян”, футуризм, егофутуризм, “заумь”, “гра звуків”, інтерпретаційна модель.

Анотація. Здійснено аналіз ґрунтовного дослідження “Ставка — жит-тя”, проведеного відомим шведським письменником, вченим-славістом, перекладачем російської поезії — переважно — першої половини ХХ століття Бенгтом Янгфельдтом. Наголошено, що основна увага дослідника сфокусована як на постаті В. Маяковського, так і на його оточенні. Показано, що шведський науковець апелює до спадщини М. Асєєва, Д. Бурлюка, В. Каменського, І. Северяніна, О. Кручених, В. Хлєбнікова, Р. Якобсона, пропонуючи власний погляд на місце та роль футуризму в логіці становлення й розвитку російського авангарду. Своєчасність звернення до переконання Б. Янгфель-дта диктується тим, що матеріал, яким він користується, дотичний до історії українського футуризму.

Біографія автора.

Холодинська Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, Державний вищийнавчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”, Маріуполь.

svetlanah01091970@gmail.com

Література:

Богомолов Н. А. «Дыр бул щыл» в контексте эпохи. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/72/bo8.html (дата звернення: 23.02.2019).

Крученых А. Е. Помада. М. : Изд. Г. А. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913. 42 с.

Левчук Л. Предмет естетики. Естетика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. С. 4–32.

Полянська В. Естетика російського футуризму : монографія. Миколаїв : Шамрай, 2008. 261 с.

Северянин Игорь Васильевич. URL: https://24smi.org/celebrity/11827-igor-severianin.html (дата звернення: 23.02.2019).

Якобсон-будетлянин : cб. материалов / Сост., подгот. текста, предисл. и коммент. Бенгт Янгфельдт. Stockholm : Almquist & Wiksell International, 1992. 185 с.

Якобсон Р. О. Из мелких вещей Велемира Хлебникова : «Ветер – пение…». Работы по поэтике. М. : Прогресс, 1987. С. 317–323.

Якобсон Р. О. Футуризм. Работы по поэтике. М. : Прогресс, 1987. С. 414–420.

Янгфельдт Б. Ставка – жизнь. Владимир Маяковский и его круг : монография / пер. со швед. А. Лавруши, Б. Янгфельдта. М. : КоЛибри, 2009. 640 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ.