Про так звані інституційні та самоорганізаційні засади культуротворення

УДК-316.7:316]:32

Serhii Bezklubenko
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0002-8709-7129

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.30-43

Ключові слова: самоорганізація, організація, інституція, інституціалізація, культуротворення, політика, громада, суспільство, соціокультурний процес, релігія, театр, культура.

Анотація. Дослідження розглядає історичні витоки інституційних і самоорганізаційних засад культуротворення та їх модернізацію на сучасному етапі. Проаналізовані передумови виникнення інституційних та самоорганізаційних форм культури. Розглянуто “діалектику” взаємин “самоорганізації”, процесу становлення і його розвитку як окремого явища, та “інституалізацію” — як проміжного, коли не кінцевого результату процесу самоорганізації. У статті розкривається “природа” культуротворення як спонтанного процесу самоорганізації суспільства, у якому формування інституцій являє собою лише “момент” цієї самоорганізації. Відслідкований процес інституалізації як один з “моментів” самоорганізації та виявлений характер впливу інституцій на перебіг цього процесу.

Біографія автора.

Безклубенко Сергій Данилович, доктор філософських наук, професор, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
bezklub@knukim.edu.ua

Література:

Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. М.: ГИХЛ, 1957. 184с.

Довгострокова стратегіїя розвитку культури в Україні до 2025 року: Альянс культури, 2015–2016 рр. URL: http://nplu.org/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2016/dos.pdf (дата звернення: 15.10.2018).

Дії Апостолів. Послання апостола Павла до ефесян (“Дії святих апостолів”). URL: http://www.truechristianity.info/ua/bible/ephes_ua.phр (дата звернення: 15.10.2018).

Дії Апостолів. Перше послання св. Павла до коринтян (“Дії Апостолів”). С. 11–17, 22). URL: http://www.truechristianity.info/ua/bible/1_cor_ua.phр (дата звернення: 15.10.2018).

Єфремов С. Історія українського письменства. Київ: Premia,1995. 167с.

Кримський А. Ю. Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь.Твори в 5 т. Т.4. К.,1974. 640с.

Локк Дж. Два трактата о правлении. Соч. в трех т. Т.ІІІ, М.,1988. 668с.

Платон. Законы. Античные мыслители об искусстве. М.: Academia, 1936. URL: http://www.lib.ru/POEEAST/PLATO/zakony.txt_with-big-pictures.html (дата звернення: 15.10.2018).

Словник іншомовних слів:[близько 10 000 слів]. Нац.ун-т ім.Т. Шевченка, Укр.мовно-інформ.фонд НАН України; [укл.С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. Київ: Наукова думка, 2000. 664с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.