Логіка морфологічного аналізу тексту в практиці інтерпретації

УДК 316:303.446.2:130.2

Ihor Yudkin
Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ
ORCID 0000-0002-4616-302X

Ключові слова: інваріант, ідентифікація, індивідуація, катехізис, дистанція, симетрія, суб’єктна перспектива, предикатна ієрархія.

Анотація. З позицій морфологічного підходу вихідний крок інтерпретації тексту становить герменевтична процедура виявлення взаємозалежності цілого та частин через перетворення тексту в своєрідний катехізис — чергування питань і відповідей. Текстові завжди притаманні неповнота та неозначеність (наслідок теорем Геделя та Ербрана), які узагальнюються дистанційними відношеннями між його елементами (у тому числі трансцендентними, зовнішніми) та викликають необхідність опосередкування в інтерпретації. Властивості симетрії та антитетичність тексту обумовлюють виявлення інваріантів його інтерпретацій. Відношення “суб’єкт — предикат” передає антитезу “потенція — актуалізація” і втілюється через характери (носії можливостей) та ситуації.

Біографія автора.

Юдкін Ігор Миколайович, доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, Київ.

dr.iyudkin@gmail.com

Література:

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  10 липня 2018 року.

Том 13 № 1 (2018).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.