Мистецтво у просторі всесвітньої мережі Інтернет: практичні аспекти

УДК 7.036(477):004.738.5](045)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0002-2066-8097

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.178-183

Ключові слова: мистецтво, сучасне мистецтво, екран, Всесвітня мережа Інтернет, net-art.

Анотація. У статті досліджено практичні аспекти взаємодії та взаємного впливу такого феномену як Всесвітня мережа Інтернет і мистецтва в сучасному суспільстві. З’ясовано, що дійсна взаємодія мережі Інтернет і мистецтва може виявлятися в таких основних формах: Інтернет є доступним засобом для візуалізації на екрані сучасних мистецьких проектів; Інтернет є потужним інформаційним джерелом, яке «підживлює» новітні мистецькі ідеї, він не лише знайомить широку аудиторію з уже відомими класичними творами, але й дає поштовх для розвитку нових видів мистецтва. Визначено й аргументовано, що вплив мережі на мистецтво є неоднозначним. Адже попри всі його переваги, Інтернет одночасно може бути однією з причин знецінення традиційного мистецтва, яке відбувається внаслідок тиражування масової культури митців-плагіаторів, позбавлених власної індивідуальності.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

mishchenko_m@ukr.net

Література:

Всесвітня мережа Інтернет. Історія Інтернету URL: https://resursy.com/vsesvitnya-merezha-internet-istoriya-internetu/ (дата звернення: 27.11.2018).

Боярова К. В. Інтернет як засіб комунікації людей. Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Альянс наук: ученый-ученому» (20 березня 2009 р.) URL: https://www.confcontact.com/2009_03_18/pe6_boyarova.php/ (дата звернення: 29.11.2018).

Фрэнк Уэбстер. Теории информационного» общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с.

Ніна Зражевська. Медіакультура як об’єкт соціокомунікаційних досліджень. Теле- та радіожурналістика, 2014. Випуск 13. С. 69–77.

Марина Дорош. Net.art. Мистецтво у вікні браузера URL: https://ms.detector.media/web/online_media/netart_mistetstvo_u_vikni_brauzera/ (дата звернення: 27.11.2018).

Шевчук К. С. Сучасне інтернет-мистецтво і проблема естетики електронних медіа. Міст (мистецтво, історія, сучасність, теорія), 2009. No6. С. 411–417.

Олег Оленєв. Цифрові технології українського медіа-мистецтва: нет-арт. Міст (мистецтво, історія, сучасність, теорія), 2014. No10. С. 200–204.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.