Діяльність мистецьких закладів вищої освіти в сучасних соціокультурних реаліях

УДК 379.8 (004.77)

Oleksii Bezghin

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

ORCID 0000-0002-0314-2157

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.170-177

Ключові слова: культура і мистецтво, вища мистецька освіта, умови діяльності, мистецький заклад вищої освіти.

Анотація. У статті розглядаються умови діяльності мистецьких закладів вищої освіти з урахуванням соціокультурних перетворень і економічних реалій сучасного суспільства. Підкреслюється, що використання культури та мистецтва для соціально-економічного розвитку та формування позитивного іміджу України за кордоном вимагає висококваліфікованих спеціалістів. Культурний розвиток суспільства значною мірою залежить від ефективності мистецької освіти, яка виконує функції упорядкування духовного життя та естетичного виховання людини. Зазначено, що характерною рисою діяльності мистецьких закладів вищої освіти в сучасних умовах є вміння враховувати запити суспільства, здійснювати оцінювання всіх внутрішніх та зовнішніх факторів, які забезпечують сприятливі умови для їхнього нормального функціонування.

Біографія автора.

Безгін Олексій Ігорович, кандидат мистецтвознавства, професор, ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Київ.

karpenko-kary@ukr.net

Література:

Закон про освіту. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017 № 38–39. Ст. 380.

Безгін І. Д. Мистецтво і ринок: Нариси. К.: ВВП «Компас», 2005. 544 с.

Богуцький Ю. П.Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи. К.: ІК НАМУ, 2008.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 574. п. 4. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199 (дата звернення: 20.09.2018).

Зязюн І. А. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи [Текст] К.: КПЕК, 2003.  679 с.

Волков С. М. Концептуальні засади мистецької освіти – проблеми європейської інтеграції. Київське музикознавство: Культурологія та мистецтвознавство: зб. статей.  Вип. 18.  К., 2005.

Гриценко О. А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі.  К., 2000.

Безгін О. І., Бернадська Г. Є., Кочарян І. С. Проблеми мистецької освіти: типологічні критерії та науково-методична розробка. К., 2008. 340 с.

Статистичні показники діяльності вищих навчальних закладів Київського вузівського центру [уклад. Ю.Боровська, А. Товкач] / засн. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рада ректорів КВЦ. К., 2012.

Мак-Илрой Э. В поисках творческой конкурентоспособности, или Как измерить тяжесть Святого Грааля? Новые форматы партнерства. Серия «Культурные стратегии: Экспертный клуб». М.: Институт Куль­турной политики, 2004.  С. 15–16.

Бабенко В. Аналіз бюджетного фінансування галузі культури і мистецтва у 2018 році. URL: http://uccs.org.ua/wp-content/.pdf (дата звернення: 20.09.2018).

Про внесення змін до Закону України “Про культуру”. Законопроект №6738. URL:
http://expres.ua/news/2018/06/22/299007-kreatyvni-industriyi-novyy-termin-zyavytsya-ukrayinskomu-zakonodavstvi (дата звернення: 20.09.2018).

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. URL: www.vnz.univ.kiev.ua/uploads/p_4_58429238.doc (дата звернення: 20.09.2018).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.