Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії. Міжнародний огляд

УДК 008

Valentyna Demian

ГО “Центр розвитку “Демократія через культуру””, Київ.

ORCID 0000-0002-2970-8470

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.161-169

Ключові слова: нематеріальна культурна спадщина, Конвенція ЮНЕСКО, охорона НКС, культурна політика.

Анотація. У статті аналізується культурна політика у сфері нематеріальної культурної спадщини (НКС) на прикладі кількох європейських країн-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, приділено увагу заходам і програмам з дослідження, охорони, популяризації НКС, передачі знань і навчання. Також розглядається законодавча база й спеціальні положення, що стосуються НКС. Огляд доводить, що охорона нематеріальної культурної спадщини стала не просто важливим напрямом, а невід’ємною й зачасту визначальною складовою культурної політики держав-учасниць Конвенції ЮНЕСКО 2003 року.

Біографія автора.

Дем’ян Валентина Володимирівна, ГО “Центр розвитку “Демократія через культуру””, Київ.

obutsenko@i.ua

Література:

Законодавство України. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 (дата звернення: 17.11.2018).

Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. URL: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:74b2f235-d9c0-41e0-b85a-0ed06c5429da/08-maquetado-patrimonio-inmaterial.pdf (дата звернення: 17.11.2018).

Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial // Jefatura del Estado // Boletín Oficial del Estado. Núm. 126, 2015. URL: http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:d9a80e86-09ae-4fc4-8386-8e4f033dd10f/ley-patrimonio-inmaterial-boe.pdf (дата звернення: 17.11.2018).

Musée du quai Branly – Jacques Chirac. URL:http://www.quaibranly.fr/fr/missions-et-fonctionnement/le-musee-du-quai-branly/ (дата звернення: 17.11.2018).

La Maison des Cultures du Monde. URL: http://www.maisondesculturesdumonde.org/presentation/la-maison-des-cultures-du-monde (дата звернення: 17.11.2018).

URL: https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-prima/art7bis.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_prec_dispositivo (дата звернення: 17.11.2018).

Instituto Cetrale per il Catalogo e la Documetazione URL: http://www.iccd.beniculturali.it/ (дата звернення: 17.11.2018).

Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia. URL:http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/info/news/rei/index.html (дата звернення: 17.11.2018).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.