Генеза критеріїв і принципів охорони нематеріальної культурної спадщини у світлі аналізу міжнародних документів

УДК 008 УДК 7.036(477)«19/20» Valentyna Demian Національна академія мистецтв України, Київ. ORCID ID 0000-0002-2970-8470 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.138-147 Ключові слова: нематеріальна культурна спадщина, Конвенція ЮНЕСКО 2003 року, списки ЮНЕСКО, міжнародні нормативно-правові акти, ідентичність, культурна політика. Анотація. У статті розглядаються кроки, що передували прийняттю та міжнародному схваленню Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, ідеться про величезний…Continue reading Генеза критеріїв і принципів охорони нематеріальної культурної спадщини у світлі аналізу міжнародних документів

Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії. Міжнародний огляд

УДК 008 Valentyna Demian ГО “Центр розвитку “Демократія через культуру””, Київ. ORCID 0000-0002-2970-8470 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.161-169 Ключові слова: нематеріальна культурна спадщина, Конвенція ЮНЕСКО, охорона НКС, культурна політика. Анотація. У статті аналізується культурна політика у сфері нематеріальної культурної спадщини (НКС) на прикладі кількох європейських країн-учасниць Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, приділено увагу заходам і…Continue reading Нематеріальна культурна спадщина як поле міждисциплінарної взаємодії. Міжнародний огляд