Охорона нерухомих об’єктів культурної спадщини в умовах агресивної війни: теоретико-практичні аспекти

УДК 719:353.1 (477)

Maryna Mishchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID ID 0000-0002-2066-8097

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.168-177

Ключові слова: культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, охорона культурної спадщини, нерухомі об’єкти культурної спадщини, охорона нерухомих об’єктів культурної спадщини, пам’ятки.

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні основи та практичні складові охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини в умовах агресивної війни, розв’язаної росією на території України.

Наголошено на тому, що до обставин, які суттєво ускладнюють охорону нерухомих пам’яток в умовах воєнного стану належать відсутність прямого законодавчого регулювання пам’яткоохоронної діяльності в цей період, практичної можливості для прогнозування ступенів ризику для них у межах різних регіонів нашої держави, достатнього фінансування для убезпечення пам’яток, залежно від їхнього виду та фактичного місця перебування.

Визначено, що, незважаючи на воєнний стан, продовжується діяльність уповноважених органів стосовно державної реєстрації нерухомих об’єктів культурної спадщини за категорією національного чи місцевого значення. Також було аргументовано, що в контексті забезпечення захисту нерухомих об’єктів культурної спадщини методи «фізичного захисту» не можуть застосовуватися до всіх їхніх видів.

Біографія автора.

Міщенко Марина Олексіївна, кандидат юридичних наук, завідувач відділу культурної спадщини та пам’яткоохоронної справи, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
mishchenko_m@ukr.net

Література:

Гриценко, О., Гончаренко, Н. & Кузнєцова, І. (2020). Культура пам’яті сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація. Монографія. К.: Ін-т культурології НАМ України. 352 с.

Зруйнована культурна спадщина України. (2023, 27 січня). Відновлено з https://culturecrimes.mkip.gov.ua/

Культурна спадщина в умовах війни: в Україні з’явиться експерта група. (2022, 27 жовтня). Укрінформ. Відновлено з https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3602251-kulturna-spadsina-v-umovah-vijni-v-ukraini-zavitsa-ekspertna-grupa.html

Мазур, Т. В. (2021). Охорона культурної спадщини в Україні: історико- й теоретико-правове дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Київ: Національна академія внутрішніх справ, 423 с.

Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам’яток і визначних місць України в міжнародно-правових відносинах. (1992). Праці Центру пам’яткознавства. Київ. Випуск I. С. 52–55.

Міністерство культури та інформаційної політики України. (2022, 19 грудня). Через російську агресію в Україні постраждали 1132 об’єкти культурної інфраструктури. Відновлено з https://mkip.gov.ua/news/8320.html

Перелік пам’яток культурної спадщини національного значення, занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. (2023, 20 січня). Міністерство культури та інформаційної політики України. Відновлено з https://mkip.gov.ua/content/perelik-pamyatok-kulturnoi-spadshchini-nacionalnogo-znachennya.html

Про охорону і використання пам’яток історії та культури: із Закону УРСР, зі змінами та доповненнями. (1978, 13 липня). Відомості Верховної Ради. №30. С. 426.

Про охорону культурної спадщини: із Закону України, зі змінами та доповненнями. (2000, 21 липня). Офіційний вісник України. № 27. С. 32.

Про правовий режим воєнного стану: із Закону України, зі змінами та доповненнями. (2015, 12 травня). Офіційний вісник України. № 46. С. 13.

Чорономаз, О. Б. (2016). Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Серія: Юридичні науки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 845. С. 188–192.

RE:Ukraine monuments (2022). Balbek bureau. Retrieved from https://www.balbek.com/reukraine-monuments

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04.

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.