Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах

УДК 130.2 Yevhen Prychepii Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-5363-1004 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.116-129 Ключові слова: ромб, косий хрест, семантика символів, геометричний орнамент. Анотація. У статті автор ставить мету проаналізувати семантику символів ромбу й косого хреста в архаїчній символіці й народних орнаментах, виходячи зі запропонованої ним концепції праміфу. Під час аналізу цих символів застосовується…Continue reading Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах

Сучасні способи матеріалізації пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою знищення

УДК 351.853:[004.932:004.352](045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-2066-8097 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.130-138 Ключові слова: історична пам’ять, культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, нерухомі об’єкти культурної спадщини, охорона культурної спадщини, 3D-сканування. Анотація. У статті досліджено проблематику, пов’язану з визначенням сучасних способів матеріалізації і подальшого збереження пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які опинилися під загрозою…Continue reading Сучасні способи матеріалізації пам’яті про об’єкти культурної спадщини, які перебувають під загрозою знищення

Депортація 1944 року в культурній пам’яті кримськотатарського народу (на прикладах творів Ервіна Умерова та Шаміля Алядіна)

УДК 008[341.43″1944″:821(=512.19)] Nadiia Honcharenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2588-0991 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.139-148 Ключові слова: культурна пам’ять, комунікативна пам’ять, примусова депортація, кримськотатарська література, Ервін Умеров, Шаміль Алядін, історико-культурна спадщина, україномовні переклади. Анотація. У статті розглядається висвітлення в літературних творах депортації кримськотатарського народу в травні 1944 р. з погляду функціонування таких творів як елементів…Continue reading Депортація 1944 року в культурній пам’яті кримськотатарського народу (на прикладах творів Ервіна Умерова та Шаміля Алядіна)

Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи

УДК 001.891:004.91]:050(477:4) Olena BerehovaІнститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-4384-9365 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.149-164 Ключові слова: інтеграція, українська гуманітаристика, наукометрія, наукометричні бази даних, світовий інформаційний простір, наукова періодика, індексація, наукова комунікація. Анотація. Окреслено найважливіші глобальні інтеграційні тенденції останніх десятиліть у науковому співтоваристві. Охарактеризовано процеси державотворення в контексті євроінтеграційних прагнень та наукової інтеграції України. Констатується факт…Continue reading Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи

Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств

УДК 316.43 Valentyna Sudakova Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0003-2836-9961 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.165-177 Ключові слова: культурний простір, культурні практики, повсякденність, полікультурне суспільство, модернізація, самоорганізація, глобалізація, транскультуралізм. Анотація. У статті досліджується специфіка культурних практик як феноменів культурного простору глобалізованого соціального світу, їхня роль у процесах модернізації повсякденних комунікацій та практик ініціативної самодіяльності людей, соціальна…Continue reading Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств

Подія як ціннісно-смисловий чинник розвитку арт-ринку

УДК 7.038.531:7.075 Serhii Rusakov Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. ORCID 0000-0002-8494-9445 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.178-187 Ключові слова: арт-ринок, подія, культурний досвід, культурний розвиток, художній ярмарок, бієнале, виставка мистецтва.   Анотація. У статті досліджено проблематику арт-ринку крізь призму культурологічного розуміння феномену події. Відвідування художніх ярмарків та бієнале перетворилось на важливу складову культурного життя сучасної людини,…Continue reading Подія як ціннісно-смисловий чинник розвитку арт-ринку