Художні ярмарки в контексті сучасного етапу розвитку арт-ринку

УДК 7.079:339.174 Serhii RusakovНаціональна академія керівних кадрівкультури і мистецтв, Київ.ORCID 0000-0002-8494-9445 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.155-164 Ключові слова: художній ярмарок, арт-ринок, Art Basel, галерея, виставка, контекст, художня цінність. Анотація. Стаття присвячена ціннісно-смисловим, комунікативним та культуротворчим аспектам художнього ярмарку, який визначено як простір актуалізації доробків сучасних митців та обміну ідеями й смислами. Звернено увагу на передумови становлення цього феномену.…Continue reading Художні ярмарки в контексті сучасного етапу розвитку арт-ринку

Подія як ціннісно-смисловий чинник розвитку арт-ринку

УДК 7.038.531:7.075 Serhii Rusakov Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ. ORCID 0000-0002-8494-9445 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.178-187 Ключові слова: арт-ринок, подія, культурний досвід, культурний розвиток, художній ярмарок, бієнале, виставка мистецтва.   Анотація. У статті досліджено проблематику арт-ринку крізь призму культурологічного розуміння феномену події. Відвідування художніх ярмарків та бієнале перетворилось на важливу складову культурного життя сучасної людини,…Continue reading Подія як ціннісно-смисловий чинник розвитку арт-ринку

Феномен арт-ринку як проблема сучасної культурології

Анотація. Стаття присвячена розгляду арт-ринку як багато-аспектного культурного феномену. Одним з підходів, який дає змогу описати та пояснити феномен арт-ринку, де перетинаються сучасні культурні, економічні, соціальні процеси є культурологічні концепції глобалізації. Автор виділяє особливості розвитку арт-ринку в умовах сучасних світоглядних орієнтацій, які підкріплюються останніми науковими розробками у сфері культурної глобалізації та арт-маркетингу. Розглядається еволюція методологічних підходів осмислення арт-ринку крізь призму маркетингу як технології соціокультурних інновацій. Проаналізувавши трансформацію арт-ринку від 1960-х рр. до сьогодення, автор підкреслює зростання ролі культурної складової.