Художні ярмарки в контексті сучасного етапу розвитку арт-ринку

УДК 7.079:339.174

Serhii Rusakov
Національна академія керівних кадрівкультури і мистецтв, Київ.
ORCID 0000-0002-8494-9445

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.155-164

Ключові слова: художній ярмарок, арт-ринок, Art Basel, галерея, виставка, контекст, художня цінність.

Анотація. Стаття присвячена ціннісно-смисловим, комунікативним та культуротворчим аспектам художнього ярмарку, який визначено як простір актуалізації доробків сучасних митців та обміну ідеями й смислами. Звернено увагу на передумови становлення цього феномену. Художні ярмарки розглянуто як визначальний рівень сучасного етапу розвитку арт-ринку. На основі Art Basel виявлено сутнісні зміни художніх ярмарків сьогодення, які сприяли формуванню нової моделі арт-ринку початку ХХІ ст. Відзначено, що художній ярмарок набув нової ролі в контексті сучасного арт-ринку завдяки об’єднавчому характеру події. Автором також здійснено огляд культурологічної специфіки художніх виставок, діяльності галерей, надання цінності творам сучасного мистецтва, формування художніх смаків людей. Обґрунтовано важливість вивчення та осмислення художніх ярмарків для розуміння нової моделі розвитку арт-ринку. Сформульовано перспективні напрями подальшого культурологічного дослідження арт-ринку та художніх ярмарків. Проведено аналіз міжнародного художнього ярмарку Art Basel, який показує утвердження ярмаркової моделі арт-ринку завдяки глобалізаційним процесам, формуванню новітньої культури дозвілля та потребі нового способу актуалізації мистецтва.

Біографія автора.

Русаков Сергій Сергійович, кандидат філософських наук, доцент, докторант, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ.
globus41@ukr.net

Література:

Арутюнова, Анна. (2015). Арт-рынок в ХХI веке: пространство художественного эксперимента. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики.

Богородский, Сергей. (2007). Художественная выставка в условиях современной культуры: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.09.

Бродель, Фернан. (1988). Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. Т. 1. … Т. 2. Игры обмена. М.: Прогресс. DOI: https://doi.org/10.2307/3501297

Гилен, Паскаль. (2015). Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. М.: Ад Маргинем.

Дубровская, Диана. (2020, 21 червня). Ярмарки искусства и фотографии [Art and photography fairs]. Відновлено з https://bit.ly/38gNcOu

Ижикова, Наталия. (1998). Ярмарка в социально-экономическом и культурологическом аспектах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.  культурології: 24.00.01.

Карцева, Екатерина. (2019). Выставочное и галерейное дело. М.: Директмедиа Паблишинг.

Молчанов, Егор (2020, 27 червня). Art Basel: международная ярмарка искусства. Відновлено з  http://directorinfo.ru/article.aspx?id=13841&iid=614

Норден, Элина. (2019, 28 июня). Art Basel за год до 50-летия.  Retrieved from https://bit.ly/2VCp57L

Симонов, Павел. (1970). Теория отражения и психофизиология эмоций. М.: Наука.

Томпсон, Дональд. (2010). Как продать за $12 милионов чучело акулы. М.: Центрполиграф.

Шоу, Энни. (2020, 20 червня). Отчет Art Basel и UBS: мировой рынок сократился, сфера частных сделок выросла. Відновлено з https://bit.ly/3gaEc02

Barragan, Paco. (2008). The Art Fair Age. Milan: CHARTA.

Brieber, D., Nadal, M., & Leder, H. (2015). In the white cube: Museum context enhances the valuation and memory of art. Acta Psychologica, 154, 36–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2014.11.004

Brieber, D., Nadal, M., Leder, H., & Rosenberg, R. (2014). Art in Time and Space: Context Modulates the Relation between Art Experience and Viewing Time. PLoS One. 2014; 9(6): e99019. Published online 2014 Jun 3. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0099019

Fulton, Jeni. (2020, June 4).  Economist Dr Clare McAndrew explains why the art market is rebounding.  Retrieved from https://bit.ly/31w2uh3

Goldstein, Andrew. (2015, June 15). Art Basel Director Marc Spiegler on How the World’s Premier Fair Continues to Evolve. Retrieved from https://bit.ly/2NNkICr

Mai 36 founder Victor Gisler on 30 years in the art world. (2020, June 20).  Retrieved from  https://bit.ly/2ZqcKop

Morgner, Christian (2014). The Art Fair as Network. The Journal of Arts Management Law and Society. 44(1). 33–46.

Morgner, Christian. (2014). The evolution of the Art Fair. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 39. 318–336.

The Art Market 2020. (2020, May 24). Retrieved from https://bit.ly/2BqEgtO

The Art Newspaper’s comprehensive 2020 art fair guide. (2020, February 12).  Retrieved from  https://bit.ly/3eQJq0R

Walford, C. (1883). Fairs Past and Present: A Chapter in the History of Commerce. Londres: Elliot Stock.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.