Гітарний рух в Україні на початку XXI століття

УДК 787.61:7801

Kostyantyn Chechenya

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.

ORCID 0000-0001-9284-2747

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.165-173

Ключові слова: гітарне мистецтво, Асоціація гітаристів, конкурс, фестиваль, педагог.

Анотація. Стаття присвячена розвитку гітарного мистецтва в Україні початку ХХІ століття. Ця тема майже не розроблена у вітчизняному музикознавстві. В основному дослідження присвячені загальноєвропейським тенденціям чи регіональним школам.

Уперше проаналізовано різні аспекти діяльності Асоціації гітаристів НВМС, подано історичний матеріал про становлення гітарного мистецтва в Україні, відомості про видатних музикантів минулого.

Зібрано фактичний матеріал про історію створення Національної всеукраїнської музичної спілки та її творчого осередка – Асоціації гітаристів. Прослідковано розвиток гітарного руху в Україні початку нового століття, від Першого всеукраїнського фестивалю-конкурсу гітарного мистецтва Валерія Петренка до подій сьогодення.   

Акцентовано увагу на шляхах розвитку конкурсної діяльності, на прикладі Відкритого конкурсу музичних майстрів ім. Олега Стефанюка (2019), інтернет-конкурсів виконавців «Гітарограй» та конкурсу «Компогітар».

Популяризації гітари сприяє єдиний спеціалізований журнал «Гітара в Україні», який регулярно виходить з 2008 року.

У підсумку констатуємо, що активна, різнобічна діяльність Асоціації гітаристів НВМС значно сприяла розвитку українського гітарного мистецтва у виконавському та науково-педагогічному аспекті.

Біографія автора.

Чеченя Костянтин Анатолійович, кандидат мистецтвознавства, професор, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.

chechenya@gmail.com

Література:

Бойко, А. (2008). Асоціація гітаристів НВМС. Гітара в Україні, (1). 48 с.

Волинський, Й. (1965).  Музична культура Галичини 60-х років XIX ст. Живі сторінки української музики. Київ: Музична Україна, 86 с.

Вольман, Б. (1961). Гитара в России. Очерк истории гитарного искусства. Ленинград: Государственное музыкальное издательство. 178 с.

Полухін, П. (1993). Гітари голос срібний. Голос України, (33), С. 4.

Чеченя, К. (2015). Мій острів – гітара. Київ: Музична Україна. 192 с.

Чеченя, К. (2016). Марко Топчій. Гітара в Україні,(9). 48 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.