Поняття Свій / Чужий у сучасній філософії та культурології

UDC 316.7 Nataliia Otreshko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. ORCID 0000-0002-9563-692X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-17-2020-1.65-74 Ключові слова: суб’єкт, Інший, Чужий, феноменологія, постмодернізм. Анотація. У статті порівнюються два підходи — феноменологічний і постмодерністський — у процесі аналізу феномену Чужого. У феноменології акцент робиться на розумінні Іншого в просторі світу повсякденності. За допомогою діалогу з Іншим повсякденність…Continue reading Поняття Свій / Чужий у сучасній філософії та культурології

Транскультурність як сучасний науковий концепт у міждисциплінарному науковому просторі

Анотація.
У статті виокремлюються три головних напрями розвитку концепції транскультурності в сучасному науковому дискурсі. Перший напрям продовжує традиції класичної німецької філософії культури, саме він формується в працях сучасного філософа Вольфганга Велша, який пропонує замість неокантіанського та гердерівського поняття «культура» використовувати концепт «транскультурність», що, на його думку, дозволить вирішити головне питання сучасної культурології: як можливо вивчати культури, що постійно трансформуються та змінюються, перетікаючи одна в іншу. Другий напрям досліджень транскультурності пов’язано з ідеологічними суперечками неолібералів та постколоніалістів. Третій напрям дослідження є суто практичним, допомагає вирішенню проблем транскультурних комунікацій у сфері бізнесу. Подальший розвиток дослідження буде пов’язаний зі спробою утворення міждисциплінарної теорії транскультурності як багатоманітного процесу трансформації головних форм та практик сучасної культури глобального суспільства, у якій би дістали подальшого розвитку теоретичні концепти для поєднання загальних напрямів дослідження транскультурності.