Міркування про “Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані”

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ. Біографія автора. Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.gannachmil@gmail.com Версія статті у PDF (українська). Опубліковано:  21 грудня 2017 року. Том 12 № 2 (2017). Розділ: НАУКОВІ ФОРУМИ.

Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України

УДК 7.061:316.77]:347.78] (045) Maryna Mishchenko Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.ORCID 0000-0002-2066-8097 Ключові слова: культурні цінності, матеріальні культурні цінності, культурний простір, національний культурний простір, культурний простір України. Анотація. У статті досліджено такий окремий вид культурних цінностей, як матеріальні культурні цінності, та здійснено спробу визначити місце, яке вони обіймають у національному культурному просторі України.Важливим є…Continue reading Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України