Екранне дзеркало: розколота Реальність часів війни

УДК:355.01

Hanna Chmil

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
ORCID 0000-0001-6569-1066

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.8-26

Ключові слова: розколотість екранного дзеркала, «реальна» реальність, істина буття, оператор, місця-виміри, факт-свідчення.сть.

Анотація. Представлена концептуалізація дискурсивного поля екранного дзеркала як віддзеркалення Реальності війни Росії проти України вписується в ситуацію наявності множини дискурсів цієї війни, де кожен автор вибудовує власну версію, артикулюючи її у своїх рефлексіях. До дискурс-аналізу російської агресії проти України підключені невербальні практики – зображення, коли через смислообрази як зоровий ряд відбувається кадрування подій війни екраном, відповідно до часу їхнього перебігу. Війна як подієвість у конкретних обставинах і часі розглянута через концепт «розколота Реальність екранного дзеркала», перетвореного на колаж з неперервних підмін «реальної» реальності сконструйованою Реальністю.

Не претендуючи на трансцендентальність ідеї екранного дзеркала як такого, що містить в собі смислову межовість, намагаємось надати епістемічну значимість більшою мірою не образам, формам зображення війни, а звернутись до ідеї «розколота Реальність екранного дзеркала» як смислового феномена.

Методом типологізації вводиться концептуальний персонаж – фігура медійника як того, хто має доступ до екранних засобів зображення перебігу війни, є винуватцем «розколотості Реальності екранного дзеркала», фрагментує це дзеркало. Запозичене з філософського психоаналізу Жижека поняття «реальної» реальності» уможливило розробку проблеми існування істини події війни через «(не)довіру до образу», що, своєю чергою, ставить питання – чи є екранне зображення війни уречевленням символічного порядку.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії мистецтв України, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Апель, К.-О. (1999). Дискурсивна етика: політика і право. Київ: Український філософський фонд.

Бадью, А. (2003). Манифест философии. СПб: Machina.

Бадью, А. (2005). Краткий курс метаполитики. М.: Логос.

Бадью, А. (2019). Століття. Львів: Видавництво Анетти Антоненко.

Байден, Дж. (2022, 12.12). Заявил, что усиление ПВО Украины является приоритетом США. Настоящее время. Відновлено з https://www.currenttime.tv/a/biden-zayavil-chto-usilenie-pvo-ukrainy-yavlyaetsya-prioritetom-usa/32172359.html

Бауман, З. (2002). Индивидуализированное общество. М.: Логос.

Бодрийяр, Ж. (1998). В Тени Тысячелетия, или Приостановка Года 2000. Париж: Sens & Tonka.

Війна в Україні. (No date). Белсат News. Відновлено з https://www.youtube.com/watch?v=lJQOKLgsvc0

Гайдеґґер, М. (2007). Дорогою до мови. Львів: Літопис.

Гумбрехт, Ганс. (2022, 2.04). Головна дійова особа цього вторгнення не піддається інтерпретації. «Культурний купол», інтерв’ю Євгена Стасіневича з важливими та відомими фігурами культурного та інтелектуального поля. Відновлено з provid.org.

Дейк, Т. В. (2013). Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: Либриком.

Делёз, Ж. (2011). Логика смысла. М.: Академический проект.

Жижек, С. (2008). Устройство разрыва. Параллаксное видение. М.: Европа.

Жижек, С. (2016). Психоаналіз та пост-марксизм. Випадок Алена Бадью. Відновлено з https://provid.org/zizek/psyhoanaliz-ta-post-marksyzm-vypadok-alena-badyu-slavoj-zhyzhek

Жижек, Славой. (2022, 15.04). Не лише співчуття спонукає нас допомагати вам. «Культурний купол», інтерв’ю Євгена Стасіневича з важливими та відомими фігурами культурного та інтелектуального поля. Відновлено з provid.org.

Жижек, Славой. (2022, 14.06). Военно-поэтический комплекс. Nevoina. Відновлено з https://syg.ma/@nevoina/slavoi-zhizhiek-voienno-poetichieskii-komplieks

Жижек, Cлавой. (No date a). Про російську агресію проти України. Відновлено з https://md-eksperiment.org/post/20220316-slavoi-zhyzhek-pro-rosijsku-agresiyu-proti-ukrayni

Жижек, Славой. (No date b). «Матриця», або дві сторони збочення. Відновлено з http://provid.org.bitverzo.com/

Жижек, Славой. (No date c). Мы должны прекратить позволять России определять правила кризиса в Украине. Відновлено з Syg.ma https://politcom.org.ua/slavoi-zhyzhek-my-dolzhny-prekratyt-pozvoliat-rossyy-opredeliat-pravyla-kryzysa-v-ukrayne

Йоргенсен, М., & Филлипс, Л. (2008). Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр.

Кант, И. (1965). Об изначально злом в человеческой природе. Сочинение в шести томах. Т. 4. М. С. 40–41.

Кассен, Б., & Сігов, К. (Ред.). (2013). Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей (Т. 3). Київ: Дух і літера.

Ларина, Е., & Овчинский В. (No date). Цифровые войны ХХ1 века. Экспертный доклад. Изборский клуб – Институт динамического консерватизма. Відновлено з http://www.izborsk-club.ru/content/articles/2320

Линд, У. С., & др. (No date). Меняющееся лицо войны: четвертое поколение. Відновлено з http://pentagonus.ru/publ/23-1-0-1094

Лукашенко – віддзеркалення Путіна. (2022, 19.12). Настоящее время. Відновлено з https://president.gov.by/ru/events/aleksandr-lukashenko-19-dekabrya-provedet-peregovory-s-prezidentom-rossiyskoy-federacii-vladimirom-putinym

 Муфф, Ш. (2009). Демократия в многополярном мире. Прогнозис, (2(18)), 59–71.

Слотердайк, Петер. (No date). Появились «черно-белые войны – войны, нивелирующие многоцветность. Відновлено з https://huxley.media/pojavilis-cherno-belye-vojny-nivelirujushhie-mnogocvetnost-peter-sloterdajk-nemeckij-filosof

Тоффлер, А. (1999). Третья волна. М.: АСТ.

У Празі з’явився мурал із дівчинкою, яка під українським прапором ховає відомих казкових героїв. (No date). Відновлено з https://tsn.ua/ato/u-prazi-z-yavivsya-mural-iz-divchinkoyu-yaka-pid-ukrayinskim-praporom-hovaye-vidomih-kazkovih-geroyiv-2013367.html

Фуко, М. (1996). Воля к знанию: по ту сторону власти, знания и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь.

Фуко, М. (2004). Археология знания. СПб: ИЦ «Гуманитраная академия»; Университетская книга.

Фурс, В. (2006). Социальная философия в непопулярном изложении. Вильнюс: ЕГУ. С. 68–118.

Хабермас, Ю. (2001). Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука.

Хайдеггер, М. (1991). Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа.

Хайдеггер, М. (2020). К философии (О событии). М.: Изд-во Института Гайдара.

Baitello, Jr. N. (2005).  A era da iconofagia. Sao Paulo: Hacker.

Kaldor, М. (2013). In Defence of New Wars, in: Stability. International Journal of Security and Development. Vol. 2. No. 1. Article number 4.

Virilio, P. (1999). Politics of the Very Worst: an Interview by Philippe Petit. Trans. by M. Cavaliere. S. Lotringer (Ed). New York: Semiotext(e), 83 p.

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.