Зміна парадигми чуттєвості в просторі екрану

УДК 130.2

Hanna Chmil Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Ключові слова: екранна культура, екранні мистецтва, мистецький ландшафт, емпатія, сприйняття.

Анотація. Аналізується вплив екранної культури на чуттєву систему людини, набуття нею нового емоційного досвіду, співпереживання, без чого неможливе людське буття, соціальне за своєю суттю. Наголошується, що в умовах глобалізації та локалізації культурного життя людей екранні мистецтва є тим символічним простором гри, який, культивує, формує певний спосіб сприйняття та мислення.

Біографія автора.

Чміль Ганна Павлівна, академік Національної академії мистецтв України, доктор філософських наук, доцент, Київ.
gannachmil@gmail.com

Література.

Гуссерль Э. Идеи чистой феноменологии и феноменологи-ческой философии /Э. Гуссерль. – М., 1999.

Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени / Э. Гуссерль // Собр. соч. – Т. 1. – М. , 1994.

Дильтей Б. Введение в науки о духе / Б. Дильтей // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. – М., 1987.

Дюфрен М. О Морисе Мерло-Понти / М. Дюфренн // Интенциальность и интертекстуальность. – Томск, 1998. – С. 96–109.

Зубавіна І. Берлінале’52: щоденний дискурс / І. Зубавіна // KINO-КОЛО. – 2002 (14). – С. 138–139.

Корабльова Н. С. Багатомірність рольової реальності: ролі і маски – лик і личина / Н. С. Корабльова. – Харків, 2000. – 312 с.

Линдблад Я. Человек – ты, я и первозданный / Я. Линдблад. – М., 1991.

Мерло-Понти М. Око и дух /М. Мерло-Понти. – М., 1992. – 364 с.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття /М. Мерло-Понти. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 552 с.

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто / Ж. П. Сартр.– М., 2000. –388 с.

Флоренский П. А. Иконостас / П. А. Флоренский. – М., 1994. – 354 с.

Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / М. Хайдеггер. – Томск, 1998. – 362 с.

Хейзинга И. Homo ludens / И. Хейзинга // И. Хейзинга. В тени завтрашнего дня. – М., 1992. – 342 с.

Шеллер Макс. Положение человека в Космосе / Макс Шел-лер // Проблема человека в западной философии: Переводы. – М., 1988.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  07 листопада 2014 року.

Том 7 № 1 (2014).

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.