Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну

УДК 7.012: 7.01]-001.2 Natalia Vergunova Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, м. Харків. ORCID 0000-0002-8470-7956 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.46-54 Ключові слова: мистецтво, дизайн, структуралізм, структуральна людина, функція, естетика. Анотація. У статті розглянуто теоретичне підґрунтя для зародження та становлення структуралізму в західноєвропейському мистецтвознавстві 1930–1940-х років, а саме теорії представників віденської школи. Висвітлено основні поняття та…Continue reading Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну