Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара

УДК 82.0(477)+808.543(477)

Natalia Kovalenko

Здобувач наукового ступеню, м. Київ.

ORCID 0000-0002-9708-310X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.90-101

Ключові слова: реалістичний живопис, етюди Івана Гончара (1930–1950 р.), традиція, пленер, краєвид.

Анотація. У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості пейзажів Івана Гончара раннього періоду творчості (1930–1950-ті р.). Джерельна база дослідження творчої спадщини художника засвідчує відсутність у науковому обігу інформації щодо творчого пошуку та доробку митця зазначених десятиліть. Так, в архіві Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» зберігаються пленерні роботи художника, що насьогодні не зазначені в жодному каталозі, інвентаризація яких не деталізована за видами робіт. Проте саме ранній період живописної творчості, що характеризується зверненням Івана Гончара до реалістичного методу зображення натури, заклав підвалини авторського бачення рівнозначності українського пейзажу й народного вбрання на полотні.

Мелодійний, ліричний пейзаж раннього Івана Гончара точно відтворює природу вподобаної місцевості. У своїх роботах автор зберігає навички будови живописного твору за принципами реалістичної школи. Краєвидам характерне традиційне вирішення композиції з вираженим розмежуванням трьох планів, чітка будова форми, правдивість у передачі її стану, виняткова достовірність колориту. Працюючи на пленері, майстер намагається вловити швидкоплинні зміни в освітленні та збагатити кольорову гаму, використовуючи імпресіоністичний метод живопису. Проте Іван Гончар відмовляється від деяких інших засад образотворення французьких імпресіоністів 60 -х років ХІХ ст., що розмивають реальні форми до повного їх невпізнання.

Біографія автора.

Коваленко Наталія Павлівна, живописець-мистецтвознавець, здобувач наукового ступеню, м. Київ.

natkov3@gmail.com

Література:

Богданович, Г. (ред.-упорядник) (1971). Іван Гончар: Альбом. Київ: Мистецтво. 41 с.

Буревісник революції (1951). Вечірній Київ. № 148. 21 листопада.

Гончар, І. М. (2007а). Одержимість. Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара. Упоряд. та авт. Щоденникових нотаток Н. Поклад. Київ: МАУП. 708 с. С. 39–165.

Гончар, І. М. (2007b). Як це почалося. Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара. Упоряд. та авт. Щоденникових нотаток Н. Поклад. Київ: МАУП. 708 с. С. 165–293.

Горельєф «Переяславська Рада» (1951). Радянська Україна. № 128 (9029). 2 червня.

Дубиківська-Кальненко, Л. (2017a). Етнографічні типи українців у творчості Івана Гончара. Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. С. 31–38.

Дубиківська-Кальненко, Л. (2017b). Краєвиди в експедиціях Івана Гончара: Чернігів і Чернігівщина (1957–1959 р.). Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Вип. 25. С. 125–135.

Іванченко, Ю. (ред.-упорядник) (1987). Заслужений діяч мистецтв Української РСР Іван Гончар. Скульптура, графіка, живопис: каталог виставки творів. Київ: Спілка художників України, Київська організація Спілки художників України. 48 с.

Коваленко, Н. П. (2014). Истоки идейно-художественного становления украинского художника Ивана Гончара. Мир науки, культуры, образования. № 1 (44). Февраль. С. 295–297.

Кравченко, Я. О. (2010). Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен. Київ: Майстерня книги, Оранта. 400 с.

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». Відновлено з https://honchar.org.ua/zasnovnyk/

Німенко, А. (1951). Статуя Горького. Літературна газета. №47 (452). 22 листопада.

Павленко, Н. М. (No date). Замітки. Рукопис. Київ: Науковий архів НЦНК «Музей Івана Гончара».

Підгора, В. П. (1988). Життя для народу. Доповідь мистецтвознавця В. Підгори на обговоренні виставки творів Івана Гончара, 4 лютого 1988 р. [Машинопис]. Київ: Архів НЦНК «Музей Івана Гончара».

Поклад, Н. (ред.-упорядник) (2007). Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара. Київ: МАУП. 708 с.

Пошивайло, І. (ред.-упорялник) (2007). Іван Гончар (Спогади про І. М. Гончара). Київ: УЦНК «Музей Івана Гончара». 576 с.

Шалата, М. (1991). Народний митець Іван Гончар. Галицька Зоря. № 17 (51). 30 січня. С. 1–2.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.