Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара

УДК 82.0(477)+808.543(477) Natalia Kovalenko Здобувач наукового ступеню, м. Київ. ORCID 0000-0002-9708-310X DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.90-101 Ключові слова: реалістичний живопис, етюди Івана Гончара (1930–1950 р.), традиція, пленер, краєвид. Анотація. У статті проаналізовано художньо-стилістичні особливості пейзажів Івана Гончара раннього періоду творчості (1930–1950-ті р.). Джерельна база дослідження творчої спадщини художника засвідчує відсутність у науковому обігу інформації щодо творчого пошуку та доробку митця…Continue reading Реалістичний пейзаж у творчості Івана Гончара