«Entertainment» як соціокультурний феномен: історико-культурологічний аналіз

УДК 130.2+79 Olena Chumachenko Криворізький коледж Національного авіаційного університету, м. Кривий Ріг. ORCID 0000-0001-7803-9181 DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.55-65 Ключові слова: Entertainment, історична динаміка соціокультурного розвитку, західноєвропейська культура, суспільне життя. Анотація. Стаття присвячена дослідженню феномену «Entertainment» у контексті історичної динаміки соціокультурного розвитку. Феномен «Entertainment» виступає цілісною системою образів понять у традиційному, універсалістично-модерному, постмодерному, транскультурному дискурсах. «Entertainment» – це специфічний…Continue reading «Entertainment» як соціокультурний феномен: історико-культурологічний аналіз