The Culture of Wine in Ukrainian Baroque Poetry

UDC 821.161.2

Nataliia Naumenko

National University of Food Technologies, Kyiv.

ORCID 0000-0002-7340-8985

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.123-130

Keywords: Ukrainian poetry, baroque, wine, genre, style, symbol, culture

Abstract. The article represents the results of the culturological analysis of Ukrainian baroque poetry with ‘wine’ for the prominent image. Just as the conceit of wine was never researched profoundly by culturologists and linguists, this article is an attempt to conceptualize the imagery of wine and culture of its consumption in Ukrainian literary criticism and cultural studies. Upon researching Ukrainian baroque poetry, the author of this article revealed some new connotations of the image of wine. First of them is a symbol of reproach declared to the authorities of either sacral or secular power (the conceptual pattern of it are the writings by Ukrainian polemist Ivan Vyshensky). However, even the strongest judgements sounded hopefully thanks to stylization in the mood of Christian liturgy. Secondly, wine was a reflection of joy of life, love, or friendship in Epicurean style. Thirdly, it was set up as a philosophical image of the human self as the most precious thing in the world. This idea was also supported staunchly by H. Skovoroda. Henceforth, wine in baroque poetry is not only an image of something material within the framework of the everyday life and rituals; it is a factor of reconciliation of Christian and Pantheistic worldview in the Ukrainians. Further researches of ‘wine’ conceit in Ukrainian poetry (and Ukrainian culture as a whole) would allow confirming anew the vision of a human-within-the-world as the world-within-a-human.

Author Biography.

Nataliia Naumenko, Dr.Litt., National University of Food Technologies, Kyiv.

lyutik.0101@gmail.com

References:

Velychkovs’ky, Ivan. (2004). Povne zibrannya tvoriv. Dzygar tsilyi i napivdzygaryk. V. Shevchuk (Ed.). Kyiv: Dnipro. (in Ukrainian)

Vynnychuk, Yu. (2006). Tayemnytsi l’vivs’koyi horilky. L’viv: LA «Piramida». (in Ukrainian)

Vyshens’ky, Ivan. (1988). Knyzhka. Ukrayins’ka literatura XIV–XVI stolit’. V. Mykytas’ (Ed.). Kyiv: Naukova dumka, pp. 306–367. (in Ukrainian)

Hal’chuk, О.V. (2013). «…Ne mynaye mit»: antychnyi tekst u poetychnomu prostori ukrayins’koho modernizmu 1920–1930-kh rokiv.  Chernivtsi: Knyhy–ХХІ. (in Ukrainian)

Zynoviyiv, Klymentiy. (1971). Virshi. Prypovisti pospolyti.  І.P. Chepihy et al. (Eds). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Lihachev, D.S. Pojezija sadov: k semantike sadovo-parkovyh stilej. Sad kak tekst. 3 edition. Moscow: Soglasie; OAO «Tipografija «Novosti». (in Russian)

Luchuk, І.V. (2015). Zlovyty dyatla: vybrana eseyistyka ta pys’mennyts’ka krytyka. L’viv: [B. v.]. (in Ukrainian)

Makarov, А.V. (1994). Svitlo ukrayins’koho baroko. Kyiv: Lybid’. (in Ukrainian)

Naumenko, N.V. (2018). Cherlenyi dzvin, tsilytel’ dush netlinnyi: obrazy vyna v ukrayins’kiy poeziyi. Kyiv: Stal’. (in Ukrainian)  

 Chaykovs’kyi, B. (Ed.). (2003). Orden vagantiv. Svitovoyi poeziyi svit: programni tvory. Kyiv: Oberehy, pp. 212–215. (in Ukrainian)

 Shevchuk, V. & Yaremenko, V. (Eds.). (2005). Perlo mnohotsinnoye. 4 vol. Kyiv: Lybid’. Retrieved from www.izbornyk.com/perlo-mnogotsinnoe (in Ukrainian)

Prylipko, І.L. (2014). Dukhovenstvo v ukrayins’kiy prozi ХІХ – pochatku ХХІ stolit’: khudozhnya retseptsiya ta interpretatsiya. Kyiv: Lohos. (in Ukrainian)

Skovoroda, H.S. (1983). Virshi. Pisni. Bayky. Dialohy. Traktaty. Prytchi. Prozovi pereklady. Lysty. І.V. Ivanyo (Ed.). Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Stavyts’ka, L.О. (2000). Estetyka slova v ukrayins’kiy poeziyi 10–30-kh rokiv ХХ stolittya. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv. (in Ukrainian)

Topachevs’kyi, А. О. (2014). Beznevynna yahoda vynna… (Vynohrad spravzhniy, Vitis vinifera). Z Bozhoho sadu: roslyny i tvaryny u Svyatomu pys’mi. Kyiv: Veselka, pp. 31–33. (in Ukrainian)

Myshanycha, O. (Ed.). (1983). Ukrayins’ka literaturа XVIII stolittya. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Ushkalov, L.V. (2006). Eseyi pro ukrayins’ke baroko. Kyiv: Fakt. (in Ukrainian)  

Franko, І.Ya. (1980). Iz sekretiv poetychnoyi tvorchosti. 50 vol., vol. 31 (Literaturno-krytychni pratsi). Kyiv: Naukova dumka, pp. 45–119. (in Ukrainian)

Kharkovenko, Ye.V. (2011). Rytmiko-metrychni vymiry poeziyi vagantiv. Literaturoznavchi studiyi, (31), pp. 400–406. (in Ukrainian)

Shevchuk, V.О. (2005). Muza Roksolans’ka. Vol. 2: Rozvynene baroko. Piznye baroko. Kyiv: Lybid’. (in Ukrainian)

PDF (Ukrainian)

Published: November 22, 2018.

Vol 14 No 2 (2018).

Section: UKRAINIAN CULTURE.