Культура вина в українській бароковій поезії

УДК 821.161.2

Nataliia Naumenko

Національний університет харчових технологій, Київ.

ORCID 0000-0002-7340-8985

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.123-130

Ключові слова: українська поезія, бароко, вино, жанр, стиль, символ, культура.

Анотація. У статті представлені результати культурологічного аналізу образу-мотиву “вино” в українській поезії доби бароко. З огляду на загальні дидактичні та теологічні інтонації тогочасної лірики, увагу приділено віршованим інтерпретаціям образу вина в релігійному аспекті (як символу Євхаристії або елемента євангельських оповідей), засторогам щодо зловживання цим напоєм. Виявлені також нові конотації даного образу — осуд “сильних світу цього” за несправедливий щодо оточуючих спосіб життя; епікурейська насолода життям; радість від буття самим собою; дружба та єднання.

Біографія автора.

Науменко Наталія Валентинівна, доктор філологічних наук, Національний університет харчових технологій, Київ.

lyutik.0101@gmail.com

Література:

Величковський Іван. Повне зібрання творів. Дзиґар цілий і напівдзиґарик / підгот. тексту В. Шевчука. Київ: Дніпро, 2004. 192 с.

Винничук Ю. Таємниці львівської горілки. Львів: ЛА “Пірамідаˮ, 2006. 256 с.

Вишенський Іван. Книжка // Українська література XIV — XVI століть / упоряд., вст. ст. В. Микитась. Київ: Наукова думка, 1988. С. 306–367.

Гальчук О. В. “…Не минає мітˮ : античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920–1930-х років. Чернівці: Книги–ХХІ, 2013. 552 с.

Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті / підгот. тексту І. П. Чепіги та ін. Київ: Наукова думка, 1971. 391 с.

Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Согласие; ОАО “Типография “Новости”ˮ, 1998. 471 с.

Лучук І. В. Зловити дятла: вибрана есеїстика та письменницька критика. Львів: [Б. в.], 2015. 320 с.

Макаров А. В. Світло українського бароко. Київ: Либідь, 1994. 288 с.

Науменко Н. В. Черлений дзвін, цілитель душ нетлінний: образи вина в українській поезії. Київ: Сталь, 2018. 260 с.

Орден вагантів // Світової поезії світ: програмні твори / упоряд., передм. та біогр. довідки Б. Чайковського. Київ: Обереги, 2003. С. 212–215.

Перло многоцінноє: у 4-х т. / упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. Київ: Либідь, 2005. URL: www.izbornyk.com/perlo-mnogotsinnoе (дата звернення: 1.12.2017).

Приліпко І. Л. Духовенство в українській прозі ХІХ — початку ХХІ століть: художня рецепція та інтерпретація. Київ: Логос, 2014. 482 с.

Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / вст. ст., упоряд., приміт. І.В. Іваньо. Київ: Наукова думка, 1983. 543 с.

Ставицька Л. О. Естетика слова в українській поезії 10–30-х років ХХ століття. Київ: Правда Ярославичів, 2000. 144 с.

Топачевський А. О. Безневинна ягода винна… (Виноград справжній, Vitis vinifera) // З Божого саду: рослини і тварини у Святому письмі. Київ: Веселка, 2014. С. 31–33.

Українська література XVIII століття. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори / вст. ст., упоряд. і приміт. О. Мишанича. Київ: Наукова думка, 1983. 694 с.

Ушкалов Л. В. Есеї про українське бароко. Київ: Факт, 2006. 284 с.

Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості // Зібрання творів: у 50-ти т. Т. 31: Літературно-критичні праці. Київ: Наукова думка, 1980. С. 45–119.

Харковенко Є. В. Ритміко-метричні виміри поезії вагантів. Літературознавчі студії. 2011. Вип. 31. С. 400–406.

Шевчук В. О. Муза Роксоланська. Кн. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. Київ: Либідь, 2005. 726 с

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.