Європейський досвід використання грантових механізмів підтримки культури у світлі інституційних реформ галузі культури в Україні

УДК 304.4:[061.1ЄС:)(477)

Nadiia Honcharenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0003-2588-0991

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.131-139

Ключові слова: культурна політика, інституційна реформа, Український культурний фонд, європейська інтеграція, фінансування культури, конкурсний грант, культурно-мистецький проект.

Анотація. У статті проаналізований досвід використання інструментів конкурсної грантової підтримки культурно-мистецьких проектів у Польщі: розглянуті програми грантового фінансування, пріоритети, особливості дії відповідних інституцій, джерела наповнення фондів, за рахунок яких здійснюється фінансова підтримка культурно-мистецьких проектів. У світлі євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, оглянуті спроби запровадження аналогічних інструментів, зокрема, створення та розгортання діяльності Українського культурного Фонду — національної інституції, покликаної втілити засади проектно-орієнтованої, конкурсної підтримки культурного розвитку.

Біографія автора.

Гончаренко Надія Кузьмівна, молодший науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

kuzmivna@gmail.com

Література:

Гриценко О. А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі.  Київ: УЦКД, 2000. 228 с.

Гриценко О. А., Гончаренко Н. К., М’ягка Є. А. Українська культура і європейська інтеграція. Збірник аналітичних матеріалів. Київ: УЦКД, 2007.  99 с.

Гриценко О. А., Стріха М. В. Основні положення Концепції державної куль­­­турної політики України (Проект). Культура і життя. 1995. 21 січня.

Груздова К. Є. Про практику впровадження міжнародного досвіду в державне регулювання сфери культури в Україні на початку ХХІ століття.  Держава та регіони. 2009. № 1. С. 52–54.

Про Концепцію державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки.Закон України № 2460-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 16. С. 264.

Про Український культурний фонд.  Закон України № 1976-VIII. Відомості Верховної Ради України.2017. № 19. С. 238.  

Колесніченко-Братунь Н. Р.  Реформування освіти та культури: досвід країн Центрально-Східної Європи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2003. № 9. С. 148–155.

Сандел Тері. Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів. Київ: Британська Рада в Україні, 2007. 56 с.      

Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua/ (дата звернення: 21.11.2018).

Culture and development. 20 years after the fall of communism in Europe.  Ed. Robert Palmer, Jacek Purchla. Kraków, 2010. 208 p.

Departamenty i biura Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. URL: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/departamenty-i-biura.php (Last accessed: 15.11.2018).

Instytut Adama Mickiewicza. URL: https://iam.pl/pl (Last accessed: 15.11.2018).

Instytut Książki. Dotacje. URL: https://instytutksiazki.pl/dotacje,3.html (Last accessed: 16.11.2018).

Finansowanie i mecenat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. URL: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat.php (Last accessed: 16.11.2018).

Grytsenko O.Culture Funding in Post-Communist Societies. The case of Ukraine; with Polish and Russian comparisons. URL: http://www.policy.hu/grytsenko/researchpaper.html (Last accessed: 15.11.2018).

Kultura Polska w dekadzie przemian. Red. naukowa Teresa Kostyrko, Marcin Czerwiński. Warszawa, Instytut Kultury. 1999. 368 s.

Mecenat pełnowymarowy. Polityka kulturalna państwa 2005-2007.  Warszawa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007. 112 s.

Narodowe instytucje kultury w procesie transformacji. Na zamówienie Rady Europy. Oprac. Jan St. Wojciechowski. Warszawa, 1998. 19 s.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015. URL: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2015.php (Last accessed: 17.11.2018).

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018. URL:  http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018.php (Last accessed: 18.11.2018).

Środki europejskie. URL: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/srodki-europejskie.php (Last accessed: 18.11.2018).

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich w części 24 – kultura i ochrona dzedzictwa narodowego za 2017 rok. URL: http://mkidn.gov.pl/media/docs/budzet/20180711Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_cz_24_i_dzialu_921_-_KiODN_za_2017r.pdf  (Last accessed: 19.11.2018).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.