Персоналізована історія футуризму: досвід реконструкції літературного оточення Михайля Семенка

УДК 7.037.3-027.552(477)

Svitlana Kholodynska

Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”, Маріуполь.

ORCID 0000-0002-6746-135X

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.140-147

Ключові слова: українська модель футуризму, біографізм, персоналізація, літературне оточення, морально-правовий аспект.

Анотація. Розглянуто теоретичне значення формально-логічної структури “персоналізована історія футуризму”. Аргументовано значення культурологічного аналізу історії українського футуризму; показано, що персоналізація дозволяє повноцінно відтворити особистісний аспект у будь-якому принципово новому мистецькому угрупуванні; здійснено персоналізований аналіз життя та творчості Д. Бузька, В. Поліщука, О. Влизька та О. Слісаренка; підкреслена необхідність подальшої дослідницької роботи на теренах літературного оточення М. Семенка.

Біографія автора.

Холодинська Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад “Приазовський державний технічний університет”, Маріуполь.

svetlanah01091970@gmail.com

Література:

Влизько О. Ф. Вільна енциклопедія : вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 24.05.2018).

Госейко, Л. Історія українського кінематографа (1896–1995); пер. з фр. Станіслав Довганюк та Любомир Госейко. Київ: КІNО–КОЛО, 2005. 464 с.

Історія української літератури XX століття: у 2 кн.: 1910–1930-ті роки: навч. посібник; за ред. В. Г. Дончика. Кн. 1. Київ: Либідь, 1993. 784 с.

Костюченко В. А. Біль аж до краю дороги… : Есе. Київ: Пульсари, 2004. 276 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія. К.: Либідь, 1999. 447 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.