Cultural Heritage of Soviet Era in Contemporary Ukraine’s Public Space: Discussions about Its Historic and Artistic Value

UDC 325.455:159.953 (477)

Nadiia Honcharenko

Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv.

ORCID 0000-0003-2588-0991

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.161-168

Keywords: monuments, cultural heritage, public space, ideology, artistic value, Decommunization.

Abstract. The article overviews the process and key points of the discussions among Ukrainian scholars and artists about the historic and artistic value of cultural heritage originated in the Soviet era, the scale of its formerly ubiquitous presence in public space of contemporary Ukraine. Main historic and political reasons for removing propaganda-laden Soviet monumental objects from public space have been that they were commissioned and created according to strict rules of socialist realism method and positioned in key public places for purely political propaganda purpose. Therefore, their role in contemporary Ukrainian society is one of a prop in attempts to justify the criminal totalitarian Soviet regime. Opponents of this opinion point out that many works of monumental art from the Soviet era do have remarkable artistic value and, thus, should have remained where they used to be.This brings us to the conclusion about the necessity of profound and balanced re-evaluation both from the historic and artistic point of view, of the social role, the historic and artistic value of Soviet artistic heritage in independent democratic Ukrainian society. It should also include a broad process of public re-thinking of the impact of public heritage objects on the shaping of the so-called historic memory of the society about the country’s past. It is desirable that both the historic context of a monument’s creation and its original meaning, be explained to the public in an objective, fact-based way. It is especially important for contemporary Ukrainian society with its numerous ideological, political and cultural divisions.

Author Biography.

Nadiia Honcharenko, Junior Research Fellow, Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv. kuzmivna@gmail.com

References:

Balashova, O. (2016). Yak z Ukrainskoho domu znimaly shkiru. Nevylikovna khvoroba dekomunizatsii. Kyiv. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/culture/2016/08/19/216764/ (in Ukrainian)

Havryliuk, S., & Havryliuk O. (2012). Istorychnyi narys pamiatkookhoronnoi spravy. Osnovy pamiatkoznavstva. Kyiv: Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOPIK, 248–284. (in Ukrainian)

Hayday, О. (2018). Kamyanyi gist. Lenin u Tsentralnyi Ukraini. Kyiv: KIS. (in Ukrainian)

Danylenko, V. (2018). Ukraina v 1985-1991 rr.: ostannia hlava radianskoi istorii. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Denysenko, H. (2018). Kulturna spadshchyna u formuvanni istorychnoi pamiati.   Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Zashkilniak, L. (2015). Radianski istorychni mify v suchasnii ukrainskii istoriohrafii: «stare vyno v novykh mikhakh». Svitlo і tini ukrainskoho radianskoho istoriopysannia: Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Kyiv, 2013, May 22–23). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy,  3–15. (in Ukrainian)

Kobchenko, K. (2015). Totalitaryzm i Ukraina: dosvid mynuloho ta vyklyky suchasnosti. Ukrainoznavchyi Almanakh, (18). Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka. Filosofskyi fakultet. Tsentr ukrainoznavstva, 165–171. (in Ukrainian)

Kovalevska, O. (2015). Zvilnennia prostoru. Dekomunizatsiia yak dekolonizatsiia vizualnoho prostoru ukrainskykh mist. Kyiv. Retrieved from http: //tyzhden.ua / News/73754 (in Ukrainian)

Kondel-Perminova, N. (2006). Ukrainska arkhitektura 1955-1985 rokiv. Narysy z istorii obrazotvochoho mystetstva. Kyiv: Instytut problem suchasnoho mystetstva. Vol. 2,  95-149. (in Ukrainian)

Lychkowakh, V. (1999). Neoklasyrsyzm ta utopizm socrealizmu: mif pro mif. Socialistychnyi realizm i ukrainska kultura. Mat. nauk. konf. NAMU. Kyiv, 36–40. (in Ukrainian)

Mankovska, R. (2011). Znyshchennia muzeinykh zbirok v URSR u pisliavoiennyi period  (druha polovyna 1940-kh – 1950-kh rr.). Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii, fakty. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, (37), 198–214. (in Ukrainian)

Mankovska, R. (2013). Muzeini ustanovy ta muzeinyky u period «Velykoho teroru» (1937-1938). Politychni represii v Ukrainskii RSR 1937-1938 rr.: doslidnytski refleksii ta interpretatsii. Do 75-richchia «Velykoho teroru v SRSR». Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NANU, 300 – 320. (in Ukrainian)

Nahorna, L.P. (2014). Istorychna kultura: kontsept, informatsiinyi resurs, refleksyvnyi potentsial. Kyiv: IPiEND NAN Ukrainy. (in Ukrainian)

Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky. Zakon Ukrainy vid 9.04.2015 № 317-VIII. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, (26), 219. (in Ukrainian)

Rohotchenko, O. (2016). Obrazotvorche mystetstvo Ukrainy 1940-1960-kh rokiv: shliakhy rozvytku y khudozhno-stylovi osoblyvosti. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora mystetstvoznavstva. Kyiv: Instytut problem suchasnoho mystetstva. (in Ukrainian)                

Smyrna, L. (2006). Ukrainskyi mystetskyi nonkonformizm: istorychnyi i svitohliadnyi vymir. Narysy z istorii obrazotvorchoho mystetstva. Kyiv: Instytut problem suchasnoho mystetstva, Vol. 2, 5–76. (in Ukrainian)

Vydavnytstvo Osnovy. (No date). Retrieved from  https://osnovypublishing.com/decommunized-ukrainian-soviet-mosaics/ (in Ukrainian)

Radianski mozaiky v Ukraini. (No date). Retrieved from  https://sovietmosaicsinukraine.org/ (in Ukrainian)

PDF (Ukrainian)

Published: June 20, 2019.

Vol 15 No 1 (2019).

Section: MUSEOLOGY AND PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE.