The Morphological Aspects of Abstraction in an Artistic Text

UDC 111.852+128

Ihor Yudkin

Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv.

ORCID 0000-0002-4616-302X

Keywords: multifunctional mission, transfer, metaphor, functional organ, game, rite, predication, activity, orientation.

Abstract. The old problem of artistic abstractedness is intrinsically connected with that of mediation as one of the fundamental morphological qualities of any sign. Now this problem gains attention due to the newly appeared syntactic concepts of subjective perspective and predicative hierarchy. In particular the textual multidimensionality and the existence of oblique and latent subjects of observation, as well as of participation, within the represented flow of events come back to the approbated scenic devices of inner monologue (soliloquy) and contribute essentially to textual integration. In its turn the differentiation of textual segments according to the grades of abstractedness impact upon their subjective or predicative functions enabling thus their mutual transitions and transformations.

The sources of abstraction are implied from the principle of subjective activity that enables disclosing their prerequisites within the general development of psychological processes. The very regulation of movements and motor reactions displays the transformation of the environment by a subject (instead of one’s proper adaptation) and therefore the anticipation and prediction of the coming event. It results in the separation of features from the things that the subject deals with. The principles of the physiology of activity promote in the explanation of the formation of provisionary or transitive textual entities as those of a rehearsal’s probes or a writer’s preparatory rough copies. Such versions are comparable to the so called “functional organs” in physiology or temporary files in computing techniques: they emerge and disappear with the existential life of a text as an organism.

In its turn the development of functional systems becomes the decisive force in the formation of generalizing abstractions (as those differed from the isolating abstractions). It is already the reflexes of orientation and purpose that become the initial steps of such development. Of a particular interest are such phenomena as the transfer of action (the application of the existent habits and the experience as a whole towards the unknown objects) and the formation of cognitive metaphor. The development of transfer demonstrates the role of multifunctional actions as the source of generalization.

These premises of abstractedness within the tissue of an artistic text give grounds for the conclusion that the distribution of the degree of abstractedness depends upon interpretative efforts and is to be considered as a heuristic procedure. It is the so called “morphological box” (F. Zwicky) as the procedure for the selection of the parameters in need, that can be regarded as the explanatory model for the abstractions’ evolvement. This approach discloses the perspectives of abstract spaces of attributes as opposed to objects that would depict textual integration without the attachment to a particular artistic branch, in particular, both music and theatre or literature.

Author Biography.

Ihor Yudkin, Doctor of art studies, Corresponding Member of the National Academy of Arts of Ukraine, leading researcher, Institute for Cultural Research of the National Academy of Arts of Ukraine, Kyiv.

dr.iyudkin@gmail.com

Referencеs:

Alʼtshuller H. S. Alhorytm yzobretenyya. Yzd. 2-e, yspr. y dop. / Henrykh Saulovych Alʼtshuller. — M.: Moskovskyy rabochyy, 1973.— 296 s.

Ananʼev B. H. O problemakh sovremennoho chelovekoznanyya / Borys Herasymovych Ananʼev. — M.: Nauka, 1977 — (AN SSSR. Ynstytut psykholohyy) — 382 s.

Antonov A. V. Psykholohyya yzobretatelʼskoho tvorchestva / Anatolyy Vasylʼevych Antonov. — K.: Vyshcha shkola. Yzd. pry Kyevskom hos. unte, 1978. — 176 s.

Bachelys T. Y. Shekspyr y Krэh / Tatʼyana Yzraylevna Bachelys. — M.: Nauka, 1983. — 352 s.

Berytashvyly Y. S. O nervnыkh mekhanyzmakh prostranstvennoy oryentatsyy vыsshykh pozvonochnыkh zhyvotnыkh / Yvan Solomonovych Berytashvyly. — Tbylysy: Yzd. AN Hruz. SSR, 1959. — 346 s.

Bernshteyn N. A. Pryroda navыka y trenyrovky / Nykolay Aleksandrovych Bernshteyn // Khrestomatyya po obshchey psykholohyy. Psykholohyya pamyaty / pod red. Yu.B. Hyppenreyter, V.Ya. Romanova. — M.: Yzd. Moskovskoho unyversyteta, 1979. — S. 81–84.

Vasylʼko V. S. Mykola Sadovsʼkyy ta yoho teatr / Vasylʼ Stepanovych Vasylʼko. — K.: Derzh. vyd. obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoyi literatury URSR, 1962. — 196 s.

Vekker L. M. Psykhycheskye protsessы: v 2 t. Tom 2. Mыshlenye y yntellekt / Lev Markovych Vekker. — L.: Yzd. Lenynhrad. un-ta, 1976. — 344 s.

Halʼperyn P. Ya. Posleslovye. Zh. Pyazhe. K analyzu teoryy o razvytyy det·skoho mыshlenyya / P.Ya. Halʼperyn, D.B. Эlʼkonyn // Fleyvell Dzh.Kh. Henetycheskaya psykholohyya Zhana Pyazhe / s predysl. Zhana Pyazhe; per. s anhl. M.Y. Lysynoy, L.F. Obukhovoy. — M.: Prosveshchenye, 1967. — S. 596–622.

Halʼperyn P. Ya. Vvedenye v psykholohyyu / Petr Yakovlevych Halʼperyn. — M.: Yzd. Moskov. uny-ta, 1976. — 152 s.

Hehelʼ H. V. F. Nauka lohyky [v 3 t.]. T.3. / Heorh Vylʼhelʼm Frydrykh Hehelʼ. — M.: Mыslʼ, 1972. — (Fylosofskoe nasledye) — 376 s.

Hranovskaya R. M. Эlementы praktycheskoy psykholohyy. 2-e yzd., yspr. y dop. / Rada Mykhaylovna Hranovskaya. — L.: Yzd. Lenynhrad. uny-ta, 1988. — 560 s.

Davydenkov S. N. Эvolyutsyonnno-henetycheskye problemы v nevropatolohyy / Serhey Nykolaevych Davydenkov. — L.: Hos. Yn-t usovershenstv. vrachey, 1947.— 384 s.

Dzhems V. Nauchnыe osnovы psykholohyy. рer. s posledneho anhlyyskoho yzdanyya po red. L.E. Obolenskoho / Vylʼyam Dzhems. — Dozvoleno tsenzuroyu. SPb., 20 maya 1902 h. SPb.: Эlektropechatnya, 1902. — (10-e besplatnoe prylozhenye k zhurnalu “Samoobrazovanye”) — 370, VI s.

Zynchenko V. P. Yntuytsyya N. A. Bernshteyna: dvyzhenye — эto zhyvoe sushchestvo. (K stoletyyu so dnya rozhdenyya N. A. Bernshteyna) // Voprosы psykholohyy. –1996. — № 6. — S. 135–138.

Zoltay D. Эtos y affekt / Denesh Zoltay. — M.: Prohress, 1977. — 372 s.

Kovtunova Y. Y. Syntaksys poэtycheskoho teksta / Yryna Ylʼynychna Kovtunova / Poэtycheskaya hrammatyka. V 3-kh kn. Kn. 1. — M.: Azbukovnyk, 2005. — (RAN. Ynstytut russkoho yazыka ym. V.V. Vynohradova) — S. 239–297.

Krushynskyy L. V. Byolohycheskye osnovы rassudochnoy deyatelʼnosty. / Leonyd Vyktorovych Krushynskyy. — M.: Yzd. Moskovs. un-ta, 1986. — 272 s.

Le Ny Zh.-F. Uslovnыe reaktsyy / Zhan-Fransua Le Ny // Эksperymentalʼnaya psykholohyya /red.-sost. Polʼ Fress y Zhan Pyazhe; per. s fr., obshch. red. y predysl. A.N. Leontʼeva. — Vыp. 4. Nauchenye y pamyatʼ. — M.: Prohress, 1973. — 344 s.

Messner V. O. Applykatura v fortepyannыkh sonatakh Betkhovena / Valeryy Osypovych Messner. — M.: Sov. Rossyya, 1962. — 152 s.

Myuller Y. Эvrystycheskye metodы v ynzhenernыkh razrabotkakh (metodы nuzhno prymenyatʼ) / Yohannes Myuller. — M.: Radyo y svyazʼ, 1984. — 144 s.

Pavlov Y. P. Dvadtsatyletnyy opыt obъektyvnoho yzuchenyya vыsshey nervnoy deyatelʼnosty (povedenyya) zhyvotnыkh. Sb. statey, dokladov, lektsyy y rechey / Yvan Petrovych Pavlov. — Yzd. 6-e, proverennoe y vnovʼ dopolnennoe. — L.: Lenbyomedhyz, 1938. — 772 s.

Pavlov Y. P. Lektsyy o rabote holovnoho moz·ha / Yvan Petrovych Pavlov. — M.: Yzd. Akademyy medytsynskykh nauk SSSR, 1952. — (Klassyky fyzyolohyy) — 288 s.

Pavlovskye sredы. Protokolы y stenohrammы fyzyolohycheskykh besed. Tom 1. Protokolы 1929–1933 hh. / otv.red. akad. L.A. Orbely. — Moskva, Lenynhrad: Yzd. AN SSSR, 1949. — 360 s.

Peyper A. Osobennosty deyatelʼnosty moz·ha rebenka: per. s nem. / Alʼbrekht Peyper. — L.: Medhyz, 1962. — 520 s.

Perelʼman N.E. V klasse royalya / Natan Efymovych Perelʼman. — L.: Muzыka, 1986. — 80 s.

Prokofʼev Hr. P. Yhra na fortepyano. (Lektsyy, chytannыe 21 y 28 marta 1926 h.) / Hryhoryy Petrovych Prokofʼev. — M., 1927. — (Byblyoteka pyanysta. Kn. 2. Trudы Hos. Ynstytuta Muzыkalʼnoy Nauky. Fortepyannometodolohycheskaya sektsyya) — 152 s.

Prokofʼev H. P. Nauka y muzыkalʼna pedahohyka / Hryhoryy Petrovych Prokofʼev // Razvytye pyanysta. Sb.statey za 1931–33 h. — M.: OHYZ MUZ·HYZ, 1935. — (Nauch-yssled muz.-ped. laboratoryya) — S. 5–22.

Prokofʼev H. P. Formyrovanye muzыkanta — yspolnytelya — pyanysta / Hryhoryy Petrovych Prokofʼev. — M.: Yzd. Akad. pedahoh. nauk, 1956 — (APN RSFSR. Ynstytut psykholohyy) — 480 s.

Ryker P. Metaforycheskyy protsess kak poznanye, voobrazhenye y oshchushchenye / Polʼ Ryker // Teoryya metaforы. — M.: Prohress, 1990. — S. 416–434.

Roze N. A. Psykhomotoryka vzrosloho cheloveka / Natalyya Aleksandrovna Roze. — L.: Yzd. Lenynhrad. un-ta, 1970. — 128 s.

Rozet Y. M. Chto takoe эvrystyka / Y.M. Rozet. — Mynsk: Narodnaya asveta, 1988. — 168 s.

Salmyna N. H. Znak y symvol v obuchenyy / Nyna Havrylovna Salmyna. — M.: Yzd. Moskovskoho unyversyteta, 1988. — 288 s.

Smyrnov S. D. Psykholohyya obraza: problema aktyvnosty psykhycheskoho otrazhenyya / Serhey Dmytryevych Smyrnov. — M.: Yzd. Moskovskoho unyversyteta, 1985. — 232 s.

Smyrnova M. V. Artur Shnabelʼ / Maryna Venyamynovna Smyrnova — L.: Muzыka, 1979. — 96 s.

Tanyuk L. S. Slovo o Mykhayle Romanove / Lesʼ Stepanovych Tanyuk // Mykhayl Fedorovych Romanov. Statʼy, pysʼma, dnevnyky. Statʼy y vospomynanyya o M.F. Romanove. — M.: Yskusstvo, 1985. — S. 6–42.

Uyfalushy Y. Abstraktnoe y konkretnoe v muzыke / Yozhef Uyfalushy // Borʼba ydey v эstetyke. — M.: Nauka, 1966. — S. 137–143.

Uyfalushy Y. Edynstvo prostranstva, vremeny y deystvyya v soderzhanyy muzыkalʼnoho obraza/ Yozhef Uyfalushy // Muzыka Venhryy. sb. statey. — M.: Muzыka, 1868. — S. 187–214.

Uyfalushy Y. Muzыka y chuvstvo / Yozhef Uyfalushy // Muzыkalʼnoe yskusstvo y formyrovanye novoho cheloveka. — K.: Muzychna Ukrayina, 1982. — S. 127–133.

Shevarev P. A. Mыshlenye / P.A. Shevarev // Psykholohyya / pod red. K.N. Kornylova, B.M. Teplova y L.M. Shvartsa. — Yzd. 2-e, pererab. y dop. — M.: Uchpedhyz, 1941. — S. 176–204.

Shklovskyy V. B. Эyzenshteyn / Vyktor Borysovych Shklovskyy. — M.: Yskusstvo, 1973. — (Zhyznʼ v yskusstve) — 296 s.

Yudkin I. M. Morfolohichnyy pidkhid do semiotyky kulʼtury / I.M. Yudkin // Aspekty morfolohiyi kulʼtury Ukrayiny: henezys, typolohiya. — K.: Instytut kulʼturolohiyi Natsionalʼnoyi akademiyi mystetstv Ukrayiny, 2011. — S. 9–87.

Yudkyn-Rypun Y. N. Teatralʼno-lyteraturnыe vzaymosvyazy v svete trudov A.V. Mykhaylova (doklad na Mykhaylovskykh chtenyyakh Ynstytuta myrovoy lyteraturы RAN, Moskva, 10.12.2014). — Kyev, 2014. — (Natsyonalʼnaya Akademyya Yskusstv Ukraynы. Ynstytut kulʼturolohyy) — 44 s.

Yudkin-Ripun I. M. Iyerarkhiya predykativ u hotychniy poetytsi Ivana Franka / I.M. Yudkin-Ripun // Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Filolohiya. ISSN 2409-1154. Odesa, 2016. Vyp. 24. T. 1. — S. 78–82.

Yurenev R. N. Serhey Эyzenshteyn. Zamыslы. Fylʼmы. Metod / Rostyslav Nykolaevych Yurenev. — M.: Yskusstvo, 1985. — 304 s.

Ritchey, Tom. General morphological analysis for non-quantified modeling / Tom Ritchey — © Swedish Morphological Society, 2002 (revised 2013). / ritchey@swemorph.com

Yudkin-Ripun, I. The impersonal dramatis personae: A. Tennyson”s “In memoriam” as a dramatic poem // MOVA I KULʼTURA: naukovyy zhurnal. — K.: Vydavnychyy dim Dmytra Buraho, 2016. –Vyp. 19. — T. III (183) — S. 11–19.

PDF (Ukrainian)

Published: June 22, 2017.

Vol 11 No 1 (2017)

Section: THEORY AND HISTORY OF CULTURE.