Творчість Мартіна Маржієли та дизайнерів «бельгійської шістки» в контексті деконструктивізму кінця ХХ — початку ХХІ століть

УДК 7.012

Khrystyna Shevchuk

Львівська національна академія мистецтв, м. Львів.

ORCID ID 0000-0002-7722-9167

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-20-2021-2.67-77

Ключові слова: деконструктивізм, постмодернізм, дизайн костюму, бельгійська шістка, бельгійський дизайн.

Анотація. Проаналізовано основні методи проєктування та художньо-композиційні особливості деконструкції у творчості бельгійських дизайнерів одягу кінця ХХ — початку ХХI століть. На матеріалі дослідження колекцій дизайнерів систематизовано та узагальнено основні засоби й характерні прийоми деконструкції, досліджено особливості побудови форми та  конструкції, використання кольору та матеріалів, проаналізовано функціональність колекцій та способи їхнього транслювання. Встановлено спільні та відмінні ознаки деконструкції у творчості Мартіна Маржієли, Анн Деммельмейстер, Дріса ван Нотена та інших дизайнерів «бельгійської шістки», прослідковано основні ідеї та напрями їхньої творчості. Підкреслено важливість переосмислення традиційного бачення моди бельгійськими дизайнерами в контексті постмодерної культури, а також значення їхньої творчості для проєктування сучасних колекцій одягу.

Матеріали статті можуть бути використані в наукових дослідженнях з історії дизайну, у підготовці лекцій, посібників та інших методичних матеріалів.

Біографія автора.

Шевчук Христина Ігорівна, аспірантка, Львівська національна академія мистецтв, факультет дизайну, м. Львів.

chrkonyk@gmail.com

Література:

Герасимова, Ю. Л., Соснина, Н. О., Булева, О. Ю., & Тимофеева, М. Р. (2019). Возникновение и развитие деконструктивизма в дизайне костюма. Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. Т. 4(1). С. 55–60. DOI: https://doi.org/10.25206/2542-0488-2019-4-1-55-60

Ибраева, А. (2018). Эволюция идей деконструктивизма в контексте современных концепций развития моды. Central Asian Journal of Art Studies. Т. 3(4). С. 85–101. Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова.

Костяк, Д. Г. (2020). Влияние антверпенской шестерки на современную моду. Материалы ІІІ международной научной конференции. Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра. Т. 2. С. 397–401. СПб: ФГБОУВО «СПбГУПТД».

Котляревська,  Н. В. (2020). Деконструктивизм в дизайне одежды как культурный код постмодернизма. Манускрипт. Т. 13 (1). С. 202–206. Тамбов: Грамота. Відновлено з www.gramota.net/materials/9/2020/1/42.html DOI: https://doi.org/10.30853/manuscript.2020.1.42

Соснина, Н. О., & Толмачева, Г. В. (2016). Деконструктивизм как метод креативного формообразования в дизайне костюма. Международный журнал экспериментального образования, № 1. С. 133–135. Відновлено з https://expeducation.ru/pdf/2016/1/9404.pdf

Тканко, З. О. (2013).  Концептуалізм у сучасній моді: теорія і практика проєктування. Вісник ЛНАМ. № 23. С. 26–37.

Тюрин, И. Н., & Гетманцева, В. В. (2017). Деконструктивизм в моде 1980–1990-х гг. на примере творчества Мартина Маржелы. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики, 11 (85). С. 174–176.

Шаталова, Ю. В., & Мироненко, В. П. (2011). Авангардизм и деконструктивизм в творчестве современных западных модельеров. Вісник ХДАДМ: Дизайн. № 2. С. 83–88. Відновлено з  https://www.visnik.org/pdf/v2011-02-22-shatalova.pdf

Blanks, T. (2011). Dries Van Noten Fall 2011 Meanswear. Vogue: Runway. Retrieved from https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2011-menswear/dries-van-noten

Bowles, H. (2018). Maison Margiela Fall 2018 couture. Vogue: Runway. Retrieved from https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-couture/maison-martin- margiela

Debo, K. (2007). Signatures. The Antwerp 6+1. Fashion Museum Antwerp (MoMu). Retrieved from https://artsandculture.google.com/exhibit/signatures-the-antwerp-6-1/2AIigiv2h2iaJw

Evans, C. (1998).  The Golden Dustman: A critical evaluation of the work of Martin Margiela and a review of Martin Margiela: Exhibition (9/4/1615). Fashion Theory, 2 (1). P. 73–93. DOI: https://doi.org/10.2752/136270498779754470

Gunner, P. (2017). The Unparalleled Conviction and Integrity of Ann Demeulemeester. Grailed. Retrieved from https://www.grailed.com/

Leitch, L. (2016). Ann Demeulemeester Spring 2017 ready to wear. Vogue: Runway. Retrieved from https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/ann-demeulemeester

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 14 травня 2021.

Том 20 № 2 (2021).

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.