Проблематика визначення й класифікації звукового образу в аудіовізуальній культурі

УДК 008-28.26:534.85-029:791

Serafym Zheliezniak

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

ORCID 0000-0002-9430-0527

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.199-204

Ключові слова: аудіовізуальна культура, звукорежисура, звуковий образ, символ, архетип.

Анотація. Мета дослідження — виявити основи звукового образу в аудіовізуальній культурі, обґрунтувати взаємозв’язок його елементів та продемонструвати особливості функціонування. На основі наявних уявлень про образ, зокрема й художній, та етимології цього терміну в статті виведене окреме визначення звукового образу, складений перелік звукових засобів для його створення з деякими поясненнями щодо них, виокремлені та описані види звукового образу, наведені їх властивості та приклади використання в аудіовізуальних творах. Також зазначені певні можливості звукового ряду, що мають збільшити його художню цінність.

Біографія автора.

Желєзняк Серафим Володимирович, аспірант, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

tritonische@gmail.com

Література:

Арістотель. Поетика / пер. з грец. Б. Тен. Київ : Мисте-цтво, 1967. 136 с.

Безклубенко С. Д. Мистецтво: терміни та поняття: енциклопед. вид. : У 2 т. Т. 2. [М-Я] / Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України. Київ : Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, 2010. 256 с.: іл.

Бут О. В. Драматургічні функції та концепції кіномузики. Кінотеатр. Київ, 2010. No 2. С. 24–27.

Бут О. В. Звук як компонент образної структури фільму : Автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 17.00.04 / НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. 19 с. укp.

Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. Київ: ВЦ “Академія”, 2007. 752 с. (Notabene).

Папченко В. П. Інтерактивність шумів і пауз у звуковому образі фільму. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. Київ, 2018. Вип. 22. С. 101–107.

Рязанцев Л. В. Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі. Культура і мистецтво у сучасному світі. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. Вип. 16. С. 177–184.

Рязанцев Л. В. Функції шумів і тиші в фільмі. Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. Київ : Вид. центр КНУ-КіМ, 2016. Вип. 34. С. 143–150. (Серія “Мистецтвознавство”).

Sragow M. The sound of Vietnam. : [сайт]. 2000. 27 Квітня. URL: <https://www.salon.com/2000/04/27/murch/> (дата звернення: 10.09.2018).

Symbol | Definition of symbol in English by Oxford Dictionaries : [сайт]. URL: https://en.oxforddictionaries.com/definition/symbol. (дата звернення: 07.09.2018).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: ПРИКЛАДНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ.