Східні мотиви в естетиці нового театру Гордона Крега

УДК 792.03.07:82-2

Violeta Demeshchenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORSID 0000-0001-8296-4628

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.68-78

Ключові слова: театр, режисура, вистава, східний театр, ак-тор, акторська техніка, графіка, японська гравюра, сценографія, символізм, маріонетка, маска.

Анотація. Стаття є спробою переосмислення творчості відомого англійського режисера, художника, сценографа й журналіста Гордона Крега, який у своїй професійній діяльності віддавав перевагу традиціям східного театру (Китаю, Індії, Японії) та їхній естетиці. Дослідження взаємодії й взаємовпливу театральних культур Заходу і Сходу з наукових позицій як у сучасному мистецтвознавстві, так і в театрознавстві й сьогодні залишається актуальним. Особливу зацікавленість викликають процеси взаємопроникнення театральних культур, логічним завершенням яких є творчий синтез. У статті розкриваються етапи творчості видатного режисера Гордона Крега з акцентом на його театральних експериментах.

Біографія автора.

Демещенко Віолета Валеріївна, кандидат історичних наук, доцент, Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

viola.6@mail.ru

Література:

Крег Г. Искусство театра. СПб.: 1912. 176 с.

Образцова А. Г. Синтез искусств и английская сцена на рубеже ХІХ–ХХ веков. М.: Наука, 1984. 333 с.

Серова С. А. Китайский театр — эстетический образ мира. Ин-т востоковедения. М.: Вост. лит., 1985. 168 с.

Чушкин Н. Н. Гамлет-Качалов. М.: Искусство, 1966. 360 с.

Хейзинга Й. В тени завтрашнего дня. Homo Ludens. М.: Прогресс, 1992. 464 с.

Шахматова Е. В. Искания европейской режиссуры и традиции Востока. М., 1997. 153 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993. С. 151, С. 265. Т.1. 663 с.

Craig E. G. On the Art of the Theatre. L., 1924. 280 р.

The Mask, 1910–11, v.3, Р. 90.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ.