Homo manifestans, або мистецька інтерпретація суспільних зрушень початку ХХІ століття

UDC 008

Oleksandr Butsenko

Інститут культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

ORCID 0000-0001-6236-0907

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-14-2018-2.79-86

Ключові слова: інтерпретація соціального контексту, колективний образ, солідарність, протестний рух “люди на вулиціˮ, простір-час.

Анотація. У статті розглядається взаємозвʼязок між різними методами пізнання сучасного світу й процесів, що відбуваються в ньому, зокрема, суспільних зрушень початку XXI століття, які досліджуються за допомогою використання різного інструментарію: мистецької інтерпретації, соціологічного аналізу, філософського осмислення та історичної оцінки. Аналізуючи творчу інтерпретацію “соціального контексту” на прикладі мистецьких робіт сучасного каталонського художника Антоні Міро, автор статті показує, як у формах художнього самовираження конденсуються думки та висновки суміжних гуманітарних дисциплін — соціології, філософії, історії, — наявні в суспільному мисленні доби.

Біографія автора.

Буценко Олександр Алімович, старший науковий співробітник Інституту культурології Національної академії мистецтв України, Київ.

Література:

Донскіс Л. Влада та уява. Київ: Спадщина, 2012. 277 с.

De la Calle, Romá. “Mani-Festaˮ. La festa collectiva, per la reivindicació dels drets, feta imatge. Antoni Miró. Mani-Festa. Alacant: Llotja del Peix, 2015. 175 p.

Донскіс Л. Європейська мова сучасного чуття.Український тиждень. 2012. No34 (251). С.48.

Буценко О. А. Синхронічність як спосіб творчої комунікації у сучасному образотворчому мистецтві. Культура і сучасність. Альманах. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2014, No1. 228 с.

De la Calle, Romá. “Mani-Festaˮ. La festa collectiva, per la reivindicació dels drets, feta imatge. Antoni Miró. Mani-Festa. Alacant: Llotja del Peix, 2015. 175 p.

Dasgupta, Rana. The demise of national state The Guardian. 05.04.2018.URL:https://www.theguardian.com/news/2018/apr/05/demise-of-the-nation-state-rana-dasgupta (Last accessed: 09.11.2018).

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Шор М. Українська ніч. Історія революції зблизька. Київ: Дух і Літера, 2018. 260 с.

De la Calle, Romá. “Mani-Festa”. La festa collectiva, per la reivindicació dels drets, feta imatge. Antoni Miró. Mani-Festa. Alacant: Llotja del Peix, 2015. 175 p.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Судакова В. М. Полікультурний світ як простір мультикультурних практик: проблема концептуалізації цінностей ненасильницького співіснування. Культурологічна думка: щорічник наукових праць.Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2017. No11.

Шор М. Українська ніч. Історія революції зблизька. Київ: Дух і Літера, 2018. 260 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Бауман З., Донскіс Л. Плинне зло. Життя без альтернатив. Київ: Дух і Літера, 2016. 215 с.

Шор М. Українська ніч. Історія революції зблизька. Київ: Дух і Літера, 2018. 260 с.

Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010. 597 p.

Gerasimov I. Ukraine 2014: The First Postcolonial Revolution. Ab Imperio 15.No3, 2014.

Шор М. Українська ніч. Історія революції зблизька. Київ: Дух і Літера, 2018. 260 с.

Бауман З., Донскіс Л. Плинне зло. Життя без альтернатив. Київ: Дух і Літера, 2016. 215 с.

Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2010. 597 p.

Шор М. Українська ніч. Історія революції зблизька. Київ: Дух і Літера, 2018. 260 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Кар Т. Л. Про природу речей. Київ: Дніпро, 1988. 254 с.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Київ: Дух і Літера, 2014. 271 с.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 22 листопада 2018 року.

Том 14 № 2 (2018).

Розділ: СВІТОВА КУЛЬТУРА І МІЖНАРОДНІ ЗВʼЯЗКИ.