Пам’ятки історико-культурної спадщини Львівщини як чинник розвитку туризму в регіоні (на прикладі віртуальних турів)

УДК 379.8 (004.77)

Hаlynа Vyshnevskа

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

ORCID 0000-0003-0923-5159

Іnnа Krupа

Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

ORCID 0000-0002-3930-5552

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.152-160

Ключові слова: туризм, інновації, віртуальний туризм, віртуальний тур, 3D-технології, ЗD-панорама, 3D-тури.

Анотація. Потенціал культурної спадщини ще залишається у “запасниках”, а тому необхідність його “туристської активації” стає усе більш актуальною. Така “активація” може бути здійснена сучасними засобами візуалізації, а саме 3D-технологіями. Одним із об’єктів 3D-технологій є ЗD-панорама, завдяки якій “віртуальний турист” може здійснити віртуальний тур, не залишаючи постійного місця перебування. Віртуальні тури дозволяють максимально ефективно використовувати туристські можливості регіону, об’єднуючи в єдиний турпродукт постійні (музеї, пам’ятники, культові споруди, природ-ні пам’ятки, історичні місця) й тимчасові (події культурного, спортивного та музичного життя) туристські атракції.

Біографії авторів.

Вишневська Галина Георгіївна, кандидат культурології, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ,

wisna23@i.ua

Крупа Інна Петрівна, здобувач, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ.

snnuka@ukr.net

Література:

3D-тур «Сім чудес Львова». URL: http://www.3dmаps.соm.uа/uа/plасe/vіrtuаlnі-turі/3d-tur-sіm-сhudes-lvоvа.html  (дата звернення: 14.01.2019).

Бойченко И. В., Лежанкин И. В. Дополненная реальность: состояние, проблемы и пути решения. Доклады ТУСУРа, № 1 (21), часть 2, июнь, 2010. С. 161–165.

Віртуальний тур по ботанічному саду. URL: http://bоtаnісgаrden.lnu.edu.uа/vіrtuаlnyj-tur/ (дата звернення: 4.01.2019).

Віртуальний тур середньовічним Львовом. URL: http://www.3dmаps.соm.uа/uа/plасe/vіrtuаlnі-turі/95-vіrtuаlnіj-tur-serednоvісhnіm-lvоvоm.html  (дата звернення: 14.01.2019).

Дополненная реальность в туризме URL: https://augmentedreality.by/news/turizm/ (дата звернення: 28.02.2019).

Замок Подгорецький. URL: http://www.serwer1363362.hоme.pl/pоdhоrсe/іndex_ukr.html (дата звернення: 14.01.2019).

Знайомство зі Львовом. URL:ttp://www.3dmаps.соm.uа/uа/plасe/vіrtuаlnі-turі/3d-tur-znаjоmstvо-zі-lvоvоm.html (дата звернення: 14.01.2019).

Інтерактивний музей «Відвідай». URL: http://оld.dаіlylvіv.соm/3D/lоdа/ (дата звернення: 14.01.2019).

Офіційний сайт «Дерев’яні церкви Карпатського регіону». URL: http://сhurсhes.аuthentісukrаіne.соm.uа/uа/ (дата звернення: 14.01.2019).

Офіційний сайт «Музеї України просто неба». URL: http://museums.аuthentісukrаіne.соm.uа/ (дата звернення: 14.01.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.