Нова соціокультурна реальність України та світу: особливості та подальші перспективи

УДК316.344.3(477+100)

Viktor Shostak

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк.

ORCID 0000-0002-4837-9633

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.117-124

Ключові слова: глобалізація, ідентичність, національні архетипи, соціокультурний простір, трансформаційні зміни, еліта, моральні цінності, культурні пріоритети.

Анотація.

У статті описується феномен ідентичності та її прояви в глобалізованому світі. Робиться спроба визначити особливості пошуку культурних архетипів у контексті регіональної специфіки світу та українських реалій зокрема. Наголошується на глибинній ролі культури в сучасних модернізаційних процесах. Аналізуються основні елементи трансформаційних змін в українському суспільстві та координати нової соціокультурної реальності. Окремо наголошується на ролі й значенні правлячого класу в проведенні соціокультурних перетворень.

Майбутні позитивні зрушення в країні можливі на основі глибокого й системного вивчення особливостей її ментальних традицій. Питання ідентичності набувають визначального характеру. Соціокультурна реальність України видається мозаїчним поєднанням різних елементів власної і світових цивілізаційних систем. На часі послідовно й цілеспрямовано вносити порядок та організованість у всі сфери життєдіяльності суспільства. Значну роль у цьому відіграє політична еліта, яка повинна стати такою за своїми фаховими й моральними характеристиками. Перехід до зрілої демократії можливий лише на фундаменті культури й відповідальності.

Біографія автора.

Шостак Віктор Михайлович, кандидат історичних наук, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк,

victorsh359@ukr.net

Література:

Гедікова, Н. П. (2008). Роль соціокультурних чинників у сучасному процесі формування світогляду українського суспільства. Вісник Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. Т. 13. Вип. 5. С. 48–58.

Даймонд, Джаред. (2015). Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівностей між народами. Київ. 488 с.

Єрмоленко, А. М. (2007). Етика дискурсу Карла-Отто Апеля у контексті українського суспільства за доби модернізації. Філософська думка. № 5. С. 104–124.

Катаєв, С. Л. (2006). Сучасне українське суспільство. Київ. 199с.

Корнієвський, О. А. (2014). Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні. Стратегічні пріоритети. Київ: НІСД. № 3 (32). С. 115–120.

Лысюк, А. (No date). Евроатлантические и европейские перспективы Украины. Відновлено з http://diaiogs.org.ua/print.php?part-issue&m_id-11925

Опрятний, С. М. (2011). Культура влади представників еліти, зокрема тих, хто претендує на право вважати себе історичною особистістю. Держава і регіони. Київ. № 1. С. 92–96.

Фукуяма, Френсіс. (2004). Первинність культури. Глобальне відродження демократії. За ред. Даймонда і Платтнера. Львів. С. 389–407.

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 19 листопада 2020.

Том 19 № 1 (2021).

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.