Меморіальні споруди Тернопільщини (витоки та становлення дизайну в ХІХ – першій третині ХХ століття)

УДК 745.51:008(477.83/.86)

Roman Odrekhivskyi

Національний лісотехнічний університет України, м. Київ.

ORCID ID 0000-0003-3581-4103

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.128-137

Ключові слова: Тернопільщина, меморіальні споруди, художнє каменярство, камінь-пісковик, хрест.

Анотація. Тернопільщина на сьогоднішній день є центром туристичних маршрутів. Тут збереглося багато споруд меморіального каменярства. Більшість із них на сьогодні перебуває в занедбаному та маловивченому стані, тому тема дослідження цих пам’яток є наразі актуальною та проблемною. Методологія наукової розвідки засновується на системності, достовірності, логічності, історизмові. Метою дослідження є початок комплексної роботи з питання вивчення, збереження, реставрації пам’ятникарства та дослідження проблеми використання цих арт-об’єктів з туристичною метою. Автором обстежені сотні зразків меморіальних споруд на теренах Тернопільщини. Більшість із них опрацьовано та введено в науковий обіг уперше, зокрема, у теребовлянському, нараївському та інших осередках каменярства. Розглянуто національні особливості каменярських меморіальних споруд – рівноконечні хрести з закінченнями у вигляді трилисника, специфіка іконографії рисунку постатей Святих, Ісуса Христа тощо, тематичне різноманіття скульптурних постатей.

У перспективах подальших досліджень рекомендується надати теоретичне обґрунтування для створення музеїв-лапідаріумів  меморіальних споруд з метою їхнього кращого збереження для нащадків та використання як мистецьких об’єктів для туристичних маршрутів.

Біографія автора.

Одрехівський Роман Васильович, доктор мистецтвознавства, доцент, Національний лісотехнічний університет України, м. Київ.

odre2010@ukr.net

Література:

Жолтовський, П. М. (1982). Малюнки києво-лаврської іконописної майстерні. Київ: Наукова думка.

Кодлубай, І., & Нога, О. (2001). Прадавня Україна. Львів: Українські технології.

Крвавич, Д. П. (1990). Орнаментальне оформлення саркофага Ярослава Мудрого. Вісник Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва. Львів.

Малина, В. (2008). Кам’яні хрести в Україні. ХVIII–XX ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція. Миколаїв: Артіль «Художній крам».

Моздир, М. (1996). Українська народна меморіальна скульптура. Київ: Наукова думка.

Одрехівський, Р. (2020). Художнє каменярство Гуцульщини – феномен сакральної культури України. Вісник КНУКіМ. Серія Мистецтвознавство. С. 43, 39–44.

Одрехівський, Р. (2021). Сакральне мистецтво в контексті становлення дизайну середовища культових споруд Галичини. Культурологічна думка, 19. С. 76–89. DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021-1.76-89

Пісковик. (No date). Відновлено з https://uk.wikipedia.org/wiki/Пісковик

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано: 23 листопада 2021.

Том 21 № 1 (2022).

Розділ: МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМʼЯТКОЗНАВСТВО.