Європейський рік культурної спадщини в Україні: культурологічна аналітика тенденцій

УДК 130.2(045)

Alla Doroha

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

ORCID 0000-0002-7211-0642

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-15-2019-1.136-143

Ключові слова: культура, спадщина, культурна спадщина, громадянське суспільство, демократія, культурна ідентифікація, культурна дипломатія.

Анотація. На базі культурологічного методологічного інструментарію здійснено аналіз тенденцій Європейського року культурної спадщини в Україні. Основну увагу приділено проблемам удосконалення правових механізмів охорони культурної спадщини, діяльності громадських організацій щодо захисту вітчизняної культурної спадщини, співпраці державних та недержавних організацій України з ЮНЕСКО, Радою Європи та ЄС у сфері збереження та популяризації культурної спадщини, зазначена роль культурної спадщини як складової стратегії культурної дипломатії. У статті проаналізовано як традиційні заходи культурологічного спрямування, так і нові інтелектуальні майданчики осмислення проблем культурної спадщини. Висвітлено роботу щодо порятунку культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях і в Криму та повернення в Україну втраченої спадщини з інших країн.

Біографія автора.

Дорога Алла Євгенівна, кандидат філософських наук, професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ.

alladoroga@ukr.net

Література:

Богомолець О. В. Рушник як сакральний символ української культури. Культурологічна думка. К., 2017. № 11. С. 102–111.

Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури. Культурологічна думка. К., 2009. №1. С. 27–33.

Дорога А. Польські мотиви в традиції музичного життя Полісся. Зоря Полісся, 2018. Вересень – 28. № 39.

Кримський С. Культура розкриває внутрішню безмежність людини. Культурологічна думка. К., 2009. №1. С. 18–27.

Політичний простір і філософський дискурс. Круглий стіл «Філософської думки». Філософська думка. К., 2014. №3. С. 5–20.

Попович М. В. Велике в простому. Богомолець О.В. Українська домашня ікона: монографія. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2017., 520 с., С. 6–10.

Річний звіт Міністерства культури України 2018. На шляху до креативності. 40 с. URL: http://www.prostir.museum/ua/post/41461 (дата звернення: 25.03.2019).

Версія статті у PDF (українська).

Опубліковано:  20 червня 2019 року.

Том 15 № 1 (2019)

Розділ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА.