Довкола рухомого першозображення

Vadym Skurativskyi

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ.

ORCID ID 0000-0001-5338-3912

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-23-2023-1.38-44

Ключові слова: рухоме зображення, простір, час.

Анотація. Стаття присвячена аналізу «рухомого першозображення» як явища ноосферного значення, явища історично неуникної, буттєво-автентичної, вкрай об’єктивної знакової фіксації часово-просторової процесуальності світу. З’ясовано, що це «рухоме першозображення» поклало край полеміці, оприявленої німецьким просвітником Лессінгом у трактаті «Лаокоон або про межі малярства й поезії», окресливши ті межі-границі поміж «просторовими мистецтвами», що відображають саме «простір, тіла в ньому» і поезією (власне словесністю), яка відтворює передовсім – час, і в такий спосіб з’єднало в самій своїй структурі – Час і Простір.

Встановлено й цілком конкретну взаємодію просторової і часової інформації в самій архітектурі людського мозку, що в ньому ліва півкуля формує мову-мовлення, а права – просторові уявлення-утворення, а сам людський мозок «знімає» довколишній світ так само, як і кінокамера, але в повному усвідомленні.

Біографія автора.

Скуратівський Вадим Леонтійович, академік Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, м. Київ

vchenarada.iknamu@gmail.com

Література:

Иванов, В. В. (1968). Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 1. Знаковые системы. Кино. Поэтика. М.: Языки русской литературы.

Лурия, А. (1933). Эйдетизм. Большая советская энциклопедия. Т. 63. М. С. 135–139.

Родняжская, И. (1978). Художественное время и художественное пространство. Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. А–Я. С. 772.

Скуратівський, В. (1972). Мистецькі проблеми в німецькому романі ХХ ст. Київ: Київський університет.

Скуратівський, В. (1974). Біля витоків кінематографа. Всесвіт.

Скуратівський, В. (1976). Скільки тисячоліть кінематографу. Всесвіт.

Скуратівський, В. (1977). Пам’яті Андре Мальро. Всесвіт.

Скуратівський, В. (1982). Історія кіно в контексті загальної історії культури. Мистецтво кіно: зб. Київ: Мистецтво.

Скуратівський, В. (1996). Кіно як «відкриття» людини. Філософія і соціальна думка.

Скуратівський, В. (2009). Олександр Довженко та Андре Мальро: про одну не зустріч. Кіно–Театр. № 2.

Скуратівський, В. (2017). З кінематографічного записника. Київ: Кіно–Театр/Арт Книга.

Версія статті у PDF

Опубліковано: 2023.04.04

Том 23 № 1 (2023)

Розділ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ.